Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

HALKLA İLİŞKİLER

Ders Kodu4319.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Erhan HANCIĞAZ
Kaynaklar
  • 1. 1.Halkla İlişkiler Nedir? Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu 2.Halkla İlişkiler PR Prof. Dr. Alaaddin ASNA
Ders TanımıDerste Halkla İlişkiler ve tanıtım ilkeleri tanıtılacak, bir ürün bir marka ya da kişisel tanıtım için gerekli şartlar, hedef kitleyi etkileme ve ikna etme sanatı ile sosyal sorumluluk kavramları incelenerek kamu ve özel sektörlerde Halkla İlişkilere iyi örnekler sınıfta tartışılacak
HedeflerHalkla İlişkiler biliminin temelleri ışığında Halkla İlişkiler uygulama alanlarını , sektörleri ve mesleğin icrasında geliştirilecek yaratıcı çalışmaları kavratmak ve örnek olay analizleri yapmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler sürecini ve aşamalarının neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını ayırt edebilecektir.
2Halkla ilişkilerde araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme kavramlarının nasıl kullanıldığını açıklar.
3Bu dersin amacı halkla ilişkiler konu ve kavramlarının kavratılmasıdır.
4Halkla ilişkilerde araştırma, planlama ve yönetim
5Halkla ilişkiler ? medya ilişkileri
6Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar, Kriz, Etkinlik Yönetimi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halkla İlişkiler Nedir?
2Halkla ilişkiler İle Benzer Alanlar
3Halkla ilişkilerin Uygulama Alanları
4Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi ve Halkla İlişkilerin İlkeleri
5Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu
6Halkla İlişkilerde Araştırma, Planlama ve Yönetim
7Arasınav
8Halkla İlişkiler ? Medya İlişkileri
9Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları
10Kurum İçi Halkla İlişkiler
11Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Sponsorluk
12Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj
13Kurumsal İtibar, Kriz, Etkinlik Yönetimi
14Örnek Olaylar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15522122
ÖÇ24522122
ÖÇ34422122
ÖÇ45533155
ÖÇ54424
ÖÇ654553

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek