Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI

Ders Kodu4319.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Erdal AYDIN
Kaynaklar
  • 1. Kadir BAYRAKTAR, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Nobel Yayın Dağıtım
Ders TanımıTürkiye´nin yönetsel yapısı, merkezi yönetim, yerel yönetimler, sendikalar, üniversiteler ve STK lar ve işleyişini içerir.
HedeflerÖğrencilere kamu kurumları ve özel kesim kurumlarının yapısı, görevleri ve çalışma biçimleri konusunda bilgi vermektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kamu ve özel kesimin işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
2Merkezi yönetim ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
3Yerel yönetimler ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
4Üniversitelerin yapısını ve işleyişini bilir.
5Sivil toplum kuruluşlarını ve görevlerini bilir.
6Kamu kesimindeki verimsizlik nedenlerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kamu ve özel sektör yönetimi ve aralarındaki farklar
2Kamu sektörünün örgütsel yapısı
3Merkezi yönetim ve işleyişi
4Merkezi yönetim ve işleyişi
5Yerel yönetimler ve işleyişi
6Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bankalar
7Kamuya ait özerk kuruluşlar.
8Bağımsız Düzenleyici üst kurumlar ve kurullar.
9Siyasi Partiler
10Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
11Sendikalar
12Vakıflar ve kamuya yararlı dernekler.
13Kamu ve özel kesimin etkin yönetimi
14Genel Tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444444333334
ÖÇ2444433333444
ÖÇ3433334444433
ÖÇ4333444443333
ÖÇ5333344444333
ÖÇ6333344443333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek