Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu4319.030311.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr.Şakir AYBAR
Kaynaklar
  • 1. Yönetim Psikolojisi Prof. Dr. Erol EREN Beta Yayınları 4. Baskı ISTANBUL
Ders TanımıPsikolojinin iş yaşamında yeri ve önemi, Örgütlerde birey ve grup, İnançlar,tutumlar, davranışlar, Örgütlerde moral ve motivasyon, Örgütlerde psikolojik sorunlar, çatışmalar, devamsızlıklar, uyumsuzluklar, disiplinsizlikler ve çözüm yolları, Örgütlerde yenilik ve değişiklikler bu değişikliklere karşı dirençler. Örgütlerde ast-üst ilişkilerinin iyileştirilmesi
HedeflerBu ders ile öğrenciye; Psikolojinin temel kavramları ve konuları, çalışma hayatında psikolojinin uygulama alanları öğretilecek ve iş dünyasına adaptasyonu kolaylaştırılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojinin iş yaşamında yeri ve önemini bilir.
2Örgütlerde birey, grup, inançlar, tutumlar ve davranışlar hakkında bilgi sahibi olur.
3Örgütlerde moral ve motivasyon konularını bilir.
4Örgütlerde sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir.
5Örgütlerde yenilik ve değişiklikler bu değişikliklere karşı dirençler hakkında bilgi sahibi olur.
6Örgütlerde ast-üst ilişkilerinin iyileştirilmesi yöntemlerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Psikolojinin işletmelerdeki yeri ve önemi,
2Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi,
3Gruplar ve grupsal farklılıklar,
4İnançlar, tutumlar ve davranışlar,
5Örgütlerde moral ve motivasyon,
6Yenilik ve değişiklikler,
7Psikolojik sorun ve şikayetler,
8İş yerlerinde monotonluk sorunu,
9İş ve personel arasında uyumun sağlanması,
10İşe devamsızlıklar ve personel devrinin azaltılması,
11Ast-üst ilişkilerinin iyileştirilmesi,
12Yönetime katılma,
13Disiplin,
14Çatışma ve çatışmanın çözümlenmesi,
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Ev Ödevi236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1542523133515
ÖÇ2542523133515
ÖÇ3542523133515
ÖÇ4542523133515
ÖÇ5542523133515
ÖÇ6542523133515

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek