Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ETKİLİ GÜZEL KONUŞMA

Ders Kodu4319.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Tuğba PIRLANT
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Ali Kaya, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, 2014, Eğitim Yayınevi
Ders TanımıDerste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Türkçe'nin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek. Türkçesi'ne özgü tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.
HedeflerKonuşma dili olarak Türkçesi'nin ses özelliklerini, vurgu sistemini, tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve toplum karşısında Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak
2Türkçenin ses özelliklerini, seslerin boğumlanma noktalarını ( çıkaklarını ) bilerek bu sesleri doğru telaffuz etmek.
3Ünlü harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz etmek
4Tonlama ve vurguları doğru ve yerinde yapmak
5Heyecan-Telaş farkı, Mantıklı ve kurallı konuşma, konuşmayı planlama, etkileyici anlatıma hakim olmak
6Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Resmi ve ticari yazı kuralları. Standartları, uluslararası kurallar.
2Konu, tarif, kapsam, amaç ve uygulama alanı.
3Resmi yazıların şekil bakımından incelenmesi; konu, adres, paragraf ve metin.
4Resmi ve ticari yazılarda üslup nasıl olmalıdır?
5Resmi yazılarda başlıkların incelenmesi.
6Resmi yazılarda tali bölümler; ilgi, ek, dağıtım, gereği için, bilgi için, gizlilik derecesi, ivedilik derecesi, sayfa numarası, devam işareti, suret.
7Resmi yazılarda tasdik bloku.
8Resmi yazılarda mevzuat değişikliklerinin incelenmesi.
9Sirküler, satış mektupları, istek mektuplarının incelenmesi.
10İş başvuru mektupları, Tekit ve teyit mektupları.
11Kredi mektupları.
12Tahsilat ve Ödeme mektupları
13Raporlar.
14Rapor hazırlama çalışmaları.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1534413333532
ÖÇ2534412232432
ÖÇ3533422233433
ÖÇ4533412233433
ÖÇ5533423322533
ÖÇ6533423233533

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek