Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MESLEKİ YAZIŞMALAR

Ders Kodu4319.020214
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr.Kaya AĞIN
Kaynaklar
  • 1. Doç. Dr. Hasan Tutar, Öğr. Gör. Ferit Ayyıldız, Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, 2014 Seçkin Yayıncılık
Ders TanımıBu derste öğrenciler örgütsel iletişim araç ve sistemleri, yazılı ve basılı iletişim araçları, yazı ve doküman iletim sistemleri, iş mektuplarının içerik yönünden incelenmesi, iş mektuplarının şekil yönünden incelenmesi, iş mektuplarının serbest formda düzenlenmesi, resmi yazışma kuralları, resmi yazılarla ilgili genel bilgiler, resmi yazıların bölümleri, kamu ve özel kuruluşlarda yapılan yazışmalar ve örneklerini öğrenir.
HedeflerÖğrenciye, bilgisayar ortamında klavye kullanımı ile hızlı yazı yazabilme yeteneği ve farklı dillerde 10 parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı ve yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İçerik hazırlayabilir
2Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kurallarını bilir, Yazışmalarda bilgisayarı Kullanır
3Her türlü yazışmayı (resmi, özel ve ticari) yapabilir
4Tek başına Özgeçmiş, Tutanak, Sözleşme, Sirküler, İlanlar, Teklif ve Şartname Hazırlayabilir
5Tanıtma ve Reklam Mektupları ve yazıları yazabilir
6Her türlü rapor hazırlayabilir ve sunabilir, Evrak Hizmetlerini öğrenir ve yürütebilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yazılı İletişimin önemi ve Temel Özellikleri
2Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları
3Yazışmalarda bilgisayarı Kullanmanın Önemi
4Resmi Yazışmalar
5Resmi Belge Türleri
6İş Yazıları
7İş Yazısı Türleri ve Özgün İçerikleri
8Özel Yazılar
9Özgeçmiş Hazırlama
10Teklif ve Şartname Hazırlamak
11Tutanak, Sözleşme Hazırlama
12Sirküler, İlanlar, Tanıtma ve Reklam Mektupları ve Yazılar
13Rapor Hazırlama
14Evrak Hizmetleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik11414
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma13535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1325221424553
ÖÇ2425222424443
ÖÇ3325221424453
ÖÇ4425222425553
ÖÇ5525221424454
ÖÇ6525222425554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek