Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MAKRO EKONOMİ

Ders Kodu4319.020212
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Şakir AYBAR
Kaynaklar
  • 1. İktisada GirişProf.Dr. Orhan TÜRKAYProf.Dr. Erdoğan ALKİNAÖF Yayınları Yayın No:705ESKİŞEHİR
Ders TanımıMakro anlamda iktisat kavramı ve makro iktisadın ilgi alanı, İşsizlik ,istihdam, enflasyon ve deflasyon kavramları, Milli gelirin hesaplanması ve analiz edilmesi, Maliye ve para politikaları, Toplam arz ve toplam talep analizi, Uluslar arası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma
HedeflerBu ders ile öğrencinin; makro ekonomi ve ekonomi yönetimi ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Makro anlamda iktisat kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2İşsizlik, istihdam, enflasyon ve deflasyon kavramlarını bilir.
3Milli gelirin hesaplanması ve analiz edilmesini öğrenir.
4Maliye ve para politikalarını bilir.
5Toplam arz ve toplam talep analizi yapabilir.
6Uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mikro iktisattan makro iktisada geçiş
2Milli gelirin muhasebesi
3Milli gelirin belirlenmesi
4Makro ekonomik denge
5Harcama ve gelir
6Maliye politikaları
7Para ve bankacılık sistemi
8Para teorisi ve para politikaları
9İstihdam ve işsizlik
10Toplam talep analizi
11Toplam arz analizi
12Uluslararası ticaret
13Ekonomik büyüme
14Ekonomik Kalkınma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1233143254213
ÖÇ2233143254213
ÖÇ3233143254213
ÖÇ4233143254213
ÖÇ5233143254213
ÖÇ6233143254213

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek