Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TEMEL HUKUK

Ders Kodu4319.020119
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Rukiye AKAN DİZDAR
Kaynaklar
  • 1. Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, Bursa 2018
Ders TanımıHukukun Temel Kavramları dersinin içeriğine hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve evrensel hukuk/yerel hukuk, yazılı hukuk/yazılı olmayan hukuk ayrımı, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukukun kanun, uluslararası antlaşma, tüzük vb yürürlük kaynakları ve yardımcı kaynakları hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konular, hukukun dallara ayrılması sorunu, Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımı, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Hukukun uygulanması konusu kapsamında ise, hukukun yer, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmakta, kanun boşluğu, kıyas, yargıcın hukuk yaratması gibi konular hakkında bilgi verilmektedir.Hukuk hakkında genel bilgiler, hukukun kaynakları, hukukun bölümleri, hukuk kurallarının uygulanması, hakların kazanılması ve kaybedilmesi ve Türk yargılama teşkilatı.
HedeflerHukukun Temel Kavramları dersinde amaç, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını kavratmak ve temel hukuk mantığının oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca bu derste, Türk Hukuk Sisteminin kavratılması, hukukî sorunlar karşısında izlenebilecek yol ve yöntemlerin bilinebilmesi amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra, öğrencilerin başlıca yargı organlarını ve dava türlerini öğrenmeleri ve diğer hukuk dersleri için bu dersin temel olduğunu kavrayabilmeleri hedeflenmektedir. En önemlisi, bu derste öğrencilere, temel hukuk terimlerini kullanma, örnek hukuk olaylarından yararlanma, hukuk kuralları hakkında yorum yapma, hukuk belgelerini tanıma, haklarını kazanma ve koruma yol ve yöntemlerini kullanma yetenekleri kazandırılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hak ve hukuk kavramlarını bilir.
2Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımını bilir.
3Hukuk kurallarının uygulanmasını bilir.
4Hakların kazanılması ve hakların korunması bilir.
5Türk Yargılama Teşkilatı
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi
2Hukukun Dalları ve Kaynakları
3Türk Yargı Sistemi,
4Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri
5Hukuki Olaylar,İlişkiler
6Hukuki işlemler ve Haklar
7Kişilik kavramı
8ARASINAV
9Kişiliğin sınıflandırılması
10Kişinin ehliyetleri
11Miras kavramı
12Kanuni mirasçılar
13Mülkiyet hakkı ve konusu
14Mülkiyet hakkının kapsamı ve türleri
15Borç kavramı ve sözleşme türleri
16Final Sınavı
17Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ13353
ÖÇ23355
ÖÇ33353
ÖÇ43353
ÖÇ53355

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek