Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MİKRO EKONOMİ

Ders Kodu4319.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğrt.Gör.Uğur KÜZECİ
Kaynaklar
  • 1. İktisada GirişProf.Dr. Orhan TÜRKAYProf.Dr. Erdoğan ALKİNAÖF Yayınları Yayın No:705ESKİŞEHİR
Ders TanımıEkonominin temel kavramları, analiz yöntemleri, iktisadi düşünce tarzı,Arz-Talep, piyasa dengesi ve fiyat mekanizması,Tüketim fayda ve faydanın maksimize edilmesi,Üretim-maliyetler ve karın maksimize edilmesi,Piyasalar, arz-talep uygulamaları,Kamusal mallar, dışsallıklar,
HedeflerBu ders ile öğrencinin; ekonominin temel kavramlarını öğrenmesi, analiz etmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin temel kavramları, analiz yöntemlerini bilir
2Arz-Talep, piyasa dengesi ve fiyat mekanizması hakkında bilgi sahibi olur.
3Tüketim fayda ve faydanın maksimize edilmesi konularını bilir.
4Üretim-maliyetler ve karın maksimize edilmesi konularını bilir.
5Piyasalar, arz-talep uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
6Kamusal mallar ve dışsallıklar hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar ve analiz yöntemleri
2Kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti
3Tüketim ve faydanın maksimize edilmesi
4Arz ve talep
5Esneklik kavramı
6Arz ve talep uygulamaları
7Üretim ve maliyetler
8Firma karının maksimize edilmesi
9Tam rekabet piyasası
10Eksik rekabet piyasaları
11Faktör piyasaları
12Kamusal mallar
13Dışsallıklar
14Dışsallıkların içselleştirilmesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1343243254312
ÖÇ2343243254312
ÖÇ3343243254312
ÖÇ4343243254312
ÖÇ5343243254312
ÖÇ6343243254312

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek