Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL İŞLETME

Ders Kodu4319.020109
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okutman Erdal AYDIN
Kaynaklar
  • 1. Mucuk, İsmet, ( 2005), Modern İşletmecilik
Ders Tanımıİşletmenin yapısı, kuruluşu ve varolan sekiz fonksiyonunun genel olarak işlenişi
Hedeflerİşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar
2Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir
3Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder
4İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder
5Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur
6Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletmeciliğe İlişkin temel kavramlar
2İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
3İşletmenin kurulumunun gerçekleştirilmesi
4İşletmenin fonksiyonları İşletmeciliğe İlişkin temel kavramlar
5İşletmenin yönetim fonksyionu
6İşletmenin yönetim fonksyionu
7İşletmenin insan kaynakları fonksyionu
8İşletmenin finansal fonksyionu
9İşletmenin üretim fonksiyonu
10İşletmenin pazarlama fonksiyonu
11İşletmenin muhasebe finansman fonksiyonu
12İşletme türleri
13İşletmecilikte güncel konular
14İşletmecilikte güncel konular
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Sözlü Sınav22040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1121111221121
ÖÇ2141141111111
ÖÇ3352311222322
ÖÇ4122113244231
ÖÇ5122142322221
ÖÇ6122113222221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek