Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

Ders Kodu84.01.239A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Arzu YALÇIN
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıBilimsel bir araştırmanın yürütülmesinde izlenmesi gereken temel süreç ve yöntemler
HedeflerÖğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap) tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel mantığını kazanmak ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yöntem hakkında öğrenilenleri araştırma konusu belirlerken ve herhangi bir araştırma sürecinde kullanabilme
2Araştırmanın odağındaki konuyla ilgili daha önce yapılmış görgül ve kavramsal çalışmaları sorgulama ve yapılacak araştırma ile ilişkilendirme
3Araştırma soru ve hipotezlerini sınıflandırabilme ve bu doğrultuda araştırma için uygun araştırma hipotez ve sorularını formüle edebilme
4Bağlamına uygun bir araştırma süreci tasarlayabilme ve araştırma stratejisi önerebilme
5Araştırma bulgularını tartışarak uygun şekilde raporlaştırabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş: Bilim Felsefesi, Bilgi ve Bilimsel Bilgi
2Araştırma Problemlerinin Belirlenmesi
3Eleştirel Kaynak Taraması
4Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması
5Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6Araştırma Evreni ve Örnekleme
7Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi
8Ara Sınav
9Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler
10Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat
11Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler
12Temel Veri Analiz Yöntemleri
13Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği
14Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları
15Sonuç: Başarılı Bir Bilimsel Çalışma İçin İpuçları
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek