Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ VE SOSYAL GÜVELİK HUKUKU

Ders Kodu84.01.235A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Çelik, A. Hakim. 2009
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Murathan Yayınları, Trabzon
Ders Tanımıİş Hukukunun kapsamı, temel kavramları ve kaynakları, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, işin düzenlenmesi ile ilgili (çalışma süreleri, ücretli izin) genel konular, toplu iş hukuku (sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları).
HedeflerBu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1İşçi ve işveren ilişkilerini belirleyebilirler
2Sosyal güvenlik belgelerini düzenleyebilirler
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş sözleşmesi düzenlemek
2İş sözleşmesi düzenlemek
3İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
4İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
5İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
6İş ilişkisini sonlandırmak
7İş ilişkisini sonlandırmak
8Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
9Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
10Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
114/1-a belgeleri düzenlemek
124/1-a belgeleri düzenlemek
134/1-b belgeleri düzenlemek
144/1-c belgeleri düzenlemek
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1333344334244
ÖÇ2423443232334

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek