Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Ders Kodu84.01.233A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder SAKAL
Kaynaklar
  • 1. 1. Prof. Dr. Kenan ÇELİK, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Derya Kitabevi
Ders TanımıDış ticaretin temel kavramlarına bağlı olarak Türk dış ticaret mevzuatının genel olarak açıklanması, dış ticarette teslim şekillerinin anlatılması ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari ve resmi belgelerin öğrenilip doldurulması
HedeflerDış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatının benimsetilmesi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan temel teknik kavramlara hakim olma,
2Dış ticareti yerel ticaretten ayıran hususları anlayabilmek,
3Türkiye?nin dış ticaretini düzenleyen gümrük, ithalat-ihracat ve kambiyo ve teşvik mevzuatının genel çerçevesini kavramak,
4Ticari işlemleri gerçekleştirirken, süreç sırasında veya sorun durumunda başvurulacak resmi, ticari ve özerk kurumları ve fonksiyonlarını öğrenmek,
5Dış ticaret işlemleri gerçekleştirirken, ihraç ve ithal edilen malın satıcıdan alıcıya ulaşma sürecinde ortaya çıkan risk ve masrafların paylaşımını anlama ve uygulama becerisi kazandırmak
6Dış ticaret işlemlerinde kullanılan resmi ve ticari belgeleri öğrenip, söz konusu belgelerin nerelerde ve nasıl kullanılacağını anlayıp, bu belgeleri elektronik veya manual olarak doldurabilme becerisi elde etmek,
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dış ticarette temel kavramlar: İhracat, ithalat, ihracatçı, ithalatçı, kambiyo, konvertibilite, gümrük, serbest bölgeler ile ilgili temel kavramlar
2Türk dış ticaret mevzuatının temelleri
3Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri ve bunlara bağlı alt örgütler
4Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: İgeme, Eximbank, Milletlerarası Ticaret Odası, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Bankalar, Gümrük müşavirleri, Uluslararası taşımacılık ve lojistik firmaları
5Dış ticarette teslim şekilleri: Incoterms: Incotermslerin amaçları
6Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri
7Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri
8Dış ticarette kullanılan belgelerin amacı ve sınıflandırılması
9Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler
10Dış ticaret işlemlerinde kullanılan dolaşım ve menşe belgeleri
11Dış ticaret işlemlerinde kullanılan taşıma belgeleri
12Dış ticaret işlemlerinde kullanılan taşıma belgeleri
13Dış ticaret işlemlerinde kullanılan kalite, standart ve ürün güvenliği belgeleri
14Genel Tekrar
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek