Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

FİNANSAL YÖNETİM

Ders Kodu84.01.231A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder SAKAL
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Finans Yöneticisinin kim olduğunu ve finansal yönetimin ne olduğunu açıklar.
2 Finans yöneticisinin görevlerini tanımlar.
3Ekonomik ve finansal sistem kavramlarını tanımlar.
4Paranın zaman değerini tanımlar.
5SPK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB politikalarının finansal piyasalara etkilerini açıklar
6BDDK ve TMSF?nun görev ve yetkilerini tanımlar
7Finansal karar ve karar verme sürecini tanımlar.
8Günümüz koşullarında finans yöneticilerin nasıl etkin kararlar verebileceğini açıklar.
9Finansal planlamanın temellerini betimleyebilir.
10Finansal kontrolün temellerini betimleyebilir.
11Nakit Yönetiminin önemini açıklar.
12 Alacak yönetiminin önemini açıklar.
13Stok Yönetiminin önemini açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Finansal yönetimin tanımı ve amaçları
2Finansal piyasalar ve finansal kurumlar
3Paranın zaman değeri
4Finansal analiz
5Finansal analiz
6Finansal analiz
7Finansal planlama ve kontrol
8Sabit varlıklara yatırım yönetimi
9Çalışma sermayesi yönetimi
10Nakit ve nakit benzerleri yönetimi
11Alacak yönetimi
12Stok yönetimi
13İşletmelerin kısa vadeli finasmanı
14İşletmelerin kısa vadeli finasmanı
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek