Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İLETİŞİM

Ders Kodu84.01.136A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Arzu YALÇIN
Kaynaklar
  • 1. Hasan Kırmızı-Genel ve Teknik İletişim Ders Notları
Ders Tanımıİletişimin tanımı , önemi, iletişim türleri, engelleri, etkili iletişim modelleri
HedeflerÖğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İletişim olgusunu tanımlar ve iletişim sürecinin işleyişini açıklar.
2İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar.
3Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını ve önemini açıklar.
4İkna edici ve etkili bir şekilde sözlü ve sözsüz anlatım biçimleriyle kendini ifade etmeyi gösterir.
5İletişim alanındaki kuram, yöntem ve modelleri açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İletişim Nedir? İletişimin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi
2İletişim Sürecinin Unsurları: Kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri besleme
3İletişim Sürecinin Unsurları: Kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri besleme
4İletişim Sürecinin İşleyişi
5İletişim Çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları
6Yazılı ve Sözlü İletişim; Yazılı olmayan Sözsüz İletişim
7Grup İletişimi ve Örgütsel İletişim
8Ara Sınav
9İletişim Araçlarının Gelişimi
10Kitle İletişim Araçları, İşlevleri ve Etkileri
11Temel İletişim Modelleri
12İkna edici iletişim
13Sınıf ortamında ve iş yaşamında etkin iletişim tekniklerinin kullanılması uygulamaları
14İletişim Araştırmaları Tarihi
15Kitle Kültürü ve Popüler Kültür
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek