Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Ders Kodu84.01.206A
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Akdoğan A., (1998),Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Yayınları, Ankara
Ders TanımıVergileme: sınıflandırma, vergilemenin yapısı; kamu gelirleri; vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi indirimi, vergi muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) , emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi (ÖTV) : vergi kanunları, vergi mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergilendirilebilir gelir, vergiden muaf gelir, vergilendirme dönemi, vergilendirme işlemleri, vergi beyannamesi, verginin ödenmesi.
HedeflerÖğrencilerin vergi kanunları ve teorisi hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesini ve uygulamaya dönüştürülmesini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1vergilendirme işlemleri ve kavramlarını tanımlayabilirler.
2tanımlanan kavramlarla ilgili örnekler verebilirler.
3vergi tekniğinin mevzuata uygun olarak uygulamasını yapabilirler.
4vergisel uygulama sonuçlarını yorumlayabilirler.
5teori ile uygulamayı bütünleştirerek mevzuata yön verebilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergilemenin genel ilkeleri
2Vergi suçu ve cezaları
3Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (gelir vergisi)
4Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (kurumlar vergisi)
5Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (KDV)
6Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Motorlu taşıtlar vergisi)
7Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Çevre vergileri)
8Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Veraset ve intikal vergisi)
9Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi)
10Vergi uygulamaları örnekleri
11Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Özel tüketim vergisi)
12Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Damga vergisi)
13Vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki uyuşmazlık (Emlak vergisi)
14Diğer vergi uygulamaları
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1322324243522
ÖÇ2333433322345
ÖÇ3432323333232
ÖÇ4222233423233
ÖÇ5343342325343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek