Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

KAMU MALİYESİ

Ders Kodu84.01.209A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Arzu YALÇIN
Kaynaklar
  • 1. Kamu Maliyesi-Osman Pehlivan
Ders TanımıBu dersin içeriği kamu gelirleri, kamu giderleri, devlet borçları, vergiler, kamu bütçesi konularından oluşmaktadır.
HedeflerMaliye bilmine ilişkin genel açıklamalar yapmak ve kamu ekonomik faaliyetlerini tanıtmaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kamu ekonomik faaliyetlerini sınıflandırabilmek
2Piyasa ekonomisi ve devletin ekonomiye müdahale nedenleri konusunda hakkında bilgi sahibi olabilmek
3Kamu giderlerinin-gelirlerinin özellikleri ve etkileri hakkında teorik bilginin kazandırılabilmesi
4Devlet borçları ve vergiler hakkında bilgi sahibi olabilmek
5Bütçe kavramı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Maliye bilmine ilişkin genel açıklamalar
2Kamu ekonomisi ve devletin ekonomiye müdahale nedenleri
3Kamu giderleri, özellikleri ve etkileri
4Kamu gelirlerinin, özellikleri ve etkileri
5Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergilemeye ilişkin temel kavramlar
6Vergi sistemleri ve vergi türleri
7Vergi sistemleri ve vergi türleri
8Ara sınav
9Vergi sistemleri ve vergi türleri
10Vergilerin makro ekonomik etkileri
11Vergilerin mikro ekonomik etkileri
12Devlet borçları
13Bütçe kavramı ve bütçe sistemleri
14Bütçe sistemleri
15Bütçe süreci
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek