Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

VERGİ HUKUKU

Ders Kodu84.01.207A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. PEHLİVAN, O.2007
  • Vergi Hukuku - Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi,Trabzon
Ders TanımıVergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, vergi idaresi, vergi yargısı, gelir vergisi ve uygulaması, gelirin unsurları, gelir vergisinin tarh ve tahsili, gelirin beyanı, kurumlar vergisi, servet vergileri, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve harçlar.
HedeflerÖğrencilerin; vergi kanunları, Türk vergi sistemi, genel vergileme ilkeleri ve vergi kavramları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Türk Vergi Sistemine hâkim olan ilkeleri, Türk vergi sisteminin yapısını oluşturan birimleri ve Türk vergi sisteminin belli başlı sorunlarını sıralayabilirler.
2Türk vergi sisteminin değişik birimleri arasındaki sorunların nereden kaynaklandığını tahmin edebilirler.
3Türk vergi sistemindeki mevcut sorunların hangi temel ilkelerin yokluğundan kaynaklandığını gösterebilirler.
4Geliri unsurlarına ayırabilir ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösterebilirler.
5Türk vergi sisteminin genel görünümü hakkında genel bir değerlendirme sunabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, konusu, kapsamı ve kaynakları
2Vergilemeye ilişkin temel kavramlar, Vergi borcunu sona erdiren nedenler,Vergilendirme işlemleri
3Vergi suç ve cezaları, Vergi idaresi ve görevleri, Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları
4Gelir vergisi, Gelir kavramı, Gelir vergisinin konusu ve mükellefi
5Ticari kazançlar, Ticari faaliyet ve özellikleri, Ticari kazancın tespiti ve vergilendirilmesi
6Zirai kazançların ve Ücretlerin vergilendirilmesi
7Serbest meslek kazançlarının, Gayri menkul sermaye iratlarının, Menkul sermaye iradının ve Diğer Kazanç ve iratların vergilendirilmesi
8Gelir vergisinin tarh ve tahsili
9Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefi, Kurumlar vergisi matrahının tespiti
10Kurumlar vergisinin beyanı, tarhı ve ödenmesi
11Emlak vergisinin, Veraset ve intikal vergisinin ve Motorlu taşıtlar vergisinin vergilendirilmesi
12Katma değer vergisinin (KDV) konusu, mükellefi ve sorumlusu, KDV'de vergiyi doğuran olay
13KDV'nin istisnaları, KDV matrahı ve oranı
14Özel tüketim vergisi-Gider vergileri-Damga vergisi-Belediyelere ait vergi ve harçlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1323323222323
ÖÇ2233333232222
ÖÇ3322433322333
ÖÇ4334243433333
ÖÇ5423222322342

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek