Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MALİYET MUHASEBESİ

Ders Kodu84.01.205A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Haftacı, V.(2006),Maliyet Muhasebesi, Beta Kitabevi,Trabzon.
Ders TanımıTemel kavramlar, hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim giderleri, maliyet dağıtımları, sipariş maliyet yönetimi, safha maliyet yönetimi, birleşik üretim, standart maliyet yöntemi, tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesine özgü kayıtlar, kapsamlı uygulamalar.
HedeflerÖğrencilerin maliyetlerin kaydedilmesi ve birim maliyetlerin hesaplanması ile ilgili bilgilerinin arttırılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesi ile ilgili genel kavramları tanımlayabilirler.
2Safha ve standart maliyet yöntemlerini uygulayabilir ve yorumlayabilirler.
3DİMM, Direkt işçilik, genel üretim giderlerinin geleneksel yönteme göre ayrıntılı hesaplamaları ve kontrolünü gösterebilirler.
4Bütün geleneksel maliyetleme yöntemlerini ilişkilendirebilirler.
5Geleneksel maliyetleme yöntemleri açısından işletmeleri sınıflandırabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin tanıtımı, ders planı ve ders için gerekenlerin belirlenmesi Maliyet Muhasebesi ve Amaçları
2Gider, Maliyet, Harcama Arasındaki İlişkiler Maliyet, Finansal ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki İlişkiler
3Kapasiteden Yararlanma Açısından Maliyetler
4Başabaş Noktası Analizi Üretim Maliyetleri
5TDHP'nda Maliyet Muhasebesi Hesapları ve İşleyişi
6Malzeme Türleri ve Direkt İlk Madde ve Malzeme maliyetleri Ekonomik Sipariş Miktarı
7Malzeme Değerleme Yöntemleri
8İşçilik türleri ve Direkt İşçilik maliyetleri
9Genel Üretim Giderleri Çeşitleri
10Geleneksel Maliyet Muhasebesinde Genel Üretim Giderleri Yükleme Oranları
11Genel Üretim Giderleri Dağıtımı
12Genel Üretim Giderleri Dağıtımı
13Genel Üretim Giderleri Uygulamaları
14Sipariş Maliyet Sistemi
15Dönem sonu sınavı
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14570
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1223333233423
ÖÇ2432243342352
ÖÇ3223444332332
ÖÇ4322422333233
ÖÇ5333332423234

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek