Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Ders Kodu84.01.203A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Mustafa FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Türedi, Hasan (2005). Şirketler Muhasebesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
Ders TanımıTemel kavramalar, adi şirketlerle ilgili bilgiler, kolektif şirketlerin kuruluşu sermaye değişikliği ve muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, adi komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, anonim şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, holdinglerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, kooperatiflerin kuruluşu, gelir-gider farkının dağıtımı, tasfiye işlemeleri, muhasebe kayıtları.
HedeflerÖğrencilerimizin gelecekte büyük çoğunlukla istihdam edilecekleri tüm şirketlerle ilgili temel bilgiler; adi şirket, kolektif ve adi komandit şirketler, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler; kuruluş işlem ve kayıtları, sermaye değişikliği işlem ve kayıtları kar/zarar dağıtım işlem ve kayıtları, tasfiye işlem ve kayıtları konularında bilgilendirmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1 Şirketler muhasebesini tanımlayabilirler.
2Şirketler muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişkileri açıklayabilirler.
3Şirketlere ait muhasebe işlemlerini yapabilirler.
4Şirketleri türlerine ayırarak bunlara ilişkin muhasebe uygulamalarını çözebilirler.
5Şirketlerin muhasebe uygulamaları ile ilgili genel bir değerlendirme sunabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar, işletme ve şirket kavramları, şirket türleri, şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri
2Kolektif şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları Adi komandit şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
3Anonim şirketlerin özelikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları Limited şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları Hisseli komandit şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
4Kollektif şirketlerde sermaye artırırım ve azaltım sebepleri, yolları, sermaye artırım işlemleri ve kayıtları Adi komandit şirketlerde sermaye artırım ve azatlım sebepleri, yolları, sermaye artırım işlemleri ve kayıtları
5Anonim şirketlerde sermaye artırımı ve azatlımı sebepleri, yolları, işlemleri ve kayıtları Limited şirketlerde sermaye artırım ve azaltım sebepleri, yolları, işlemleri ve kayıtları Hisseli komandit şirketlerde sermaye artırım ve azaltım sebepleri, yolları, işlemleri ve kayıtları
6Kollektif şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, yolları, işlemleri ve kayıtları Adi komandit şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, yolları, işlemleri ve kayıtları
7Halka Kapalı Anonim Şirketlerde vergi matrahının hesaplanması, kapanış kayıtlarının yapılması, kar ve zarar dağıtımı için gerekli işlemler, dağıtım yolları ve kayıtları
8Halka Açık Anonim Şirketlerde vergi matrahının hesaplanması, kapanış kayıtlarının yapılması, kar ve zarar dağıtımı için gerekli işlemler, dağıtım yolları ve kayıtları
9Limited şirketlerde vergi matrahının hesaplanması, kapanış kayıtlarının yapılması, kar ve zarar dağıtımı için gerekli işlemler, dağıtım yolları ve kayıtları
10Kollektif şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri, tasfiye kayıtları Adi komandit şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri, tasfiye kayıtları
11Anonim şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri, tasfiye kayıtları Limeted şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri ve tasfiye kayıtları Hisseli komandit şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri ve tasfiye kayıtları
12Şahıs şirketlerinde birleşme, birleşme şartları, katılma, nevi değiştirme, tam birleşme, birleşme işlemleri, birleşme kayıtları
13Sermaye şirketlerinde birleşme, birleşme şartları, katılma, nevi değiştirme, tam birleşme, birleşme işlemleri, birleme kayıtları
14Kooperatif şirketler, kuruluşu, sermaye değişikliği, kar ve zarar dağıtımı, ortak içi işlemler, ortak dışı işlemler, tasfiye süreci
15Dönem sonu sınavı
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1323332342334
ÖÇ2232223443323
ÖÇ3143234332244
ÖÇ4343343413422
ÖÇ5444224423323

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek