Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAZARLAMA

Ders Kodu84.01.119A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Recep Macit
Kaynaklar
  • 1. ÜNÜSAN, Ç. ve SEZGİN, M.
  • Pazarlama İlkeleri, İstanbul, 2007. ODABAŞI, Yavuz ve BARIŞ, Gülfidan
  • Tüketici Davranışı, İstanbul, Mediacat Kitapları, 2006. ODABAŞI, Yavuz ve OYMAN, Mine
  • Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul, Mediacat Kitapları, 2003.
Ders TanımıBu derste pazarlamanın genel ilkeleri, pazarlama nedir, pazarlama teknikleri, iletişim becerileri gelişimi, etkili iletişim kurma ve müşteri kazanma, süreç ve pazarlama becerileri gelişimi, pazarlamada 4P-4C, pazar türleri, pazarlama stratejileri, tanıtım faaliyetleri, tanıtım mecraları ve tanıtım kampanya ve süreçleri, kurumsal tanıtım ve imaj geliştirme konuları anlatılacaktır.
HedeflerBu dersin amacı; öğrencilerin pazarlama ve tanıtım sürecini bütünüyle anlamalarını sağlayabilmektir. Öğrencilerin pazarlamanın tutundurma faaliyetleri ile ilgili projeler hazırlamaları sağlanacaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamanın tarihsel gelişimi öğrenilmiştir
2Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetleri hakkında bilgi edinimi kazandırıldı
3Küreselleşmeyle birlikte oluşan yeni pazarlama anlayışları hakkında bilgi edinilmiştir
4Üretim ve pazarlama ilişkisi öğrenilmiştir
5Pazarlama stratejileri hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir
6Pazarlamanın tarafları ve önemi öğrenilmiştir
7Pazarlama araçları hakkında bilgiler öğrenilmiştir
8İyi pazarlamacının nitelikleri öğrenilmiştir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama Kavramı ve Fonksiyonları
2Pazarlama Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi
3Pazarlama Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi
4Tutundurma Karması Uygulamaları
5Tutundurma Karması Uygulamaları
6Pazarlama Çevresi, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
7Ara Sınav
8Pazarlama Stratejileri
9Tanıtım, Tanıtmanın Önemi ve İlkeleri
10Tanıtım ile İlgili Etkinlikler ve Mecralar
11Tanıtım ile İlgili Etkinlikler ve Mecralar
12Kurumsal Tanıtım ve İmaj Geliştirme
13Tanıtım Kampanyaları Planlama Süreci
14Tanıtım Kampanyaları Planlama Süreci
15Final öncesi değerlendirme
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek