Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL MUHASEBE-1

Ders Kodu84.01.117A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Ayşe DEMİR
Kaynaklar
  • 1. Sürmen, Y. 2013, Muhasebe - I, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
Ders TanımıMuhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.
HedeflerGenel muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe sürecini, muhasebe defterlerini ve mali tabloları tanıtmak amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebede kullanılan temel terimler, kavramlar ve teknikler konusunda bilgi sahibi olabilir.
2Kavramsal çerçeve ışığında mevcut muhasebe sisteminin unsurlarını (hesap, muhasebe denkliği vb.) kavrayabilir.
3Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak, çiftyanlı kayıt yöntemine göre mali işlemleri kaydedebilir.
4Genel muhasebeyle ilgili kavramların anlaşılması ve uygulamada kullanılmasına yönelik yeteneklerini geliştirme ve analiz etme imkanı bulabilir.
5Sağlamalardaki verilerden hareketle düzenlenmiş bilanço ve kademeli gelir tablosu oluşturabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar ve tanımlar (işletme, muhasebe, varlık, borç, sermeye, temel bilanço eşitliği)
2Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanması
3Hesap kavramı, işleyiş kuralları ve kayıt yöntemleri
4Sürekli ve aralıklı envanter yöntemlerine göre ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
5Muhasebede kullanılan defter ve belgeler
6Katma değer vergisi ve muhasebe işlemleri
7Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması
8Nakit hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
9Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi
10Duran varlık işlemleri ve amortisman (itfa payı) uygulamaları
11Mali ve ticari borç işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
12Ücret bordrosu
13Genel ve kesin mizan , bilanço ve gelir tablosu hazırlama ve hesapların kapatılması
14Uygulamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım56156
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek