Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL MUHASEBE-2

Ders Kodu84.01.108A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Ayşe DEMİR
Kaynaklar
  • 1. Sürmen, Y. 2014, Muhasebe-II, Celepler Matbaacılık, Trabzon
Ders TanımıEnvanter, Değerleme, Aktif, Pasif, Gider ve Gelir Hesaplarının Envanterleri, Gelir Tablosu ile Bilançonun İncelenmesi, Nazım Hesaplar , Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselmeler Karşısında Mali Tabloların Düzeltilmesi, Çeşitli Uygulamalar.
Hedeflerİşletmelerde dönemsonunda yapılacak envanter işlemlerinin ayrıntılı olarak açıklanması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dönemsonu işlemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilir ve sözkonusu işlemlerinin gerekliliğini açıklayabilir.
2Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi kanunlarındaki düzenlemeler ışığında dönemsonu ayarlamalarının nasıl yapılacağı kavrayabilir.
3Uygun muhasebe ilkelerini kullanarak dönemsonu işlemlerini defterlere kaydedebilir.
4Dönemsonu kayıtlarının şirket performansı üzerindeki etkisini analiz edebilir.
5Dönemsonu işlemlerine dayalı olarak mali tabloları hazırlayıp, yorumlayabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar ve tanımlar (envanter, değerleme)
2Değerleme ölçüleri ve uygulama alanları
3Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(hazır değerler)
4Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar (menkul kıymetler)
5Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar (ticari alacaklar)
6Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(ticari alacaklar - stoklar)
7Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(stoklar devam)
8Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; duran varlıklar(mali duran varlıklar)
9Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; duran varlıklar(maddi, maddi olmayan duran varlıklar; amortisman ve itfa uygulamaları
10Pasif hesaplarda envanter ve değerleme; kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar
11Pasif hesaplarda envanter ve değerleme; özkaynaklar (özkaynak unsurları)
12Gider ve gelir hesaplarında envanter ve değerleme ile nazım hesapların incelenmesi
13Bilanço, gelir tablosu analiz ve değerlemesi ile enflasyon muhasebesi
14Uygulamalar
15Yarıyıl sonu sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14570
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek