Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YABANCI DİL-1

Ders Kodu84.01.105A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Uğur TURAN
Kaynaklar
  • 1. English Grammar in Use(Raymond MURPHY), Grammar Way(Jenny DOOLEY, Virginia EVANS), Oxford Practice Grammar( John EASTWOOD), Practical English Usage(Michael SWAN), Understanding and Using English Grammar (Betty AZAR), Advanced English Practice( B.D. GRAVER), A Practical English Grammar(A.J. THOMSON, A.V. MARTINET), English Grammar(Yusuf BUZ), English Grammar Inside And Out (Nesibe Sevgi ÖNDEŞ), Self Study Grammar (İsmail Sezgin).
Ders TanımıYeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.
HedeflerÖğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilirler
2Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.
4Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.
5Öğrenciler ileride karşılarına çıkabilecek toplumsal durumlarda çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler.
6Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Using nouns and articles (Singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, articles and special uses of articles, demonstratives)
2Pronouns, possessives and quantifiers (Possessive nouns, adjectives and pronouns, subject and object pronouns, reflexive and other pronouns, indefinite pronouns)
3Prepositions (Prepositions of place, time and movement, common prepositional phrases)
4Adjectives and adverbs (Types of adjectives, types of adverbs, comparative and superlative adjectives, adverbs of degree)
5Present Tenses (Present simple of be, have and have got, present simple)present continuous, present simple vs. present continuous)
6Present Tenses (Present continuous, present simple vs. present continuous)
7Past Tenses (Past simple of be, past simple, past continuous, past simple vs. past continuous)
8Ara Sınav
9Past Tenses (Used to and would, past perfect simple, past perfect continuous)
10Present Perfect (Present perfect for past experiences and present results, present perfect with just, already, yet)
11Present Perfect (Present perfect with for and since, present perfect vs. past simple)
12Present Perfect ( Present perfect continuous, present perfect vs. present perfect continuous)
13Future forms (Future with going to, future with will, future with present continuous and present simple)
14Future forms ( Future continuous, future perfect, comparing future forms)
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3618
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
Ev Ödevi248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1232232232222
ÖÇ2232223223223
ÖÇ3223223223222
ÖÇ4323222322322
ÖÇ5222322322322
ÖÇ6222322232232

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek