Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TÜRK DİLİ-1

Ders Kodu84.01.101A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Raşit ERSOY
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitapları: 1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. 2. Korkmaz, Zeynep
  • vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005
  • Karataş, Turan. Türk Dili. Ank.: Öncü Yay. 2008. Yardımcı Kitaplar: 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Ders TanımıDilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
HedeflerBu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
11-Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek
22-Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
33-Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
44-Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek;
55-Türkçe sesbilgisi kurallarını anlatabilmek;
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacakkaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı.
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dil doğuş teorileri ve dil türleri.
4Dil kültür ilişkisi.
5Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri.
6Türk Dilinin tarihi devreleri.
7Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçeninses özellikleri./ Ara Sınav
8Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı,Türkçede vurgu.
9Türkçede yapım ve çekim ekleri.
10Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir).
11Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat,ünlem).
12Cümle ögeleri ve çeşitleri.
13Cümle ögeleri ve çeşitleri.
14Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12828
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1122211112121
ÖÇ2112221121211
ÖÇ3212222111121
ÖÇ4121111112111
ÖÇ5211222112111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek