Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Kodu4312.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Oğuz Kürşat DEMİRCİ
Kaynaklar
  • 1. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Ders TanımıÇalışma Konusunu Seçmek Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri SunmakSistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Gerekli Malzemeleri SeçmekGerekli Malzemeleri SeçmekSistem Akış Şemasını Hazırlamak Sistemin Hesaplamalarını YapmakEldeki Verileri Tekrar DeğerlendirmekSeçilen Sistemdeki Mekanizmaları TanımlamakTasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını TasarlamakSistemin/Ürünün Kurulumunu YapmakSistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
HedeflerAraştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje gerçekleştirebilmek ve bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirler.
2Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapabilir.
3Sistem/ürünü gerçekleştirir ve sistem/ürünün çıktılarını sunabilir.
4Projede kullanılan her bir parça için kullanma yerine ve çalışma şartlarına uygun malzeme seçimi yapabilir.
5Güvenlik sistemleri hakkında araştırma yapabilir ve problemi çözecek güvenlik elemanlarını seçerek projeyi gerçekleştirir.
6Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/yazılım yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çalışma Konusunu Seçmek
2Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak
4Gerekli Malzemeleri Seçmek
5Gerekli Malzemeleri Seçmek
6Sistem Akış Şemasını Hazırlamak
7Sistemin Hesaplamalarını Yapmak
8Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek
9Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak
10Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek
11Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak
12Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
13Sistemin/Ürünü Test Etmek
14Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama11818
Rapor Sunma166
Proje Hazırlama12424
Proje Sunma133
Ev Ödevi11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1343335333335
ÖÇ2454445333444
ÖÇ3333443333344
ÖÇ4445333345333
ÖÇ5444444555344
ÖÇ6443333445533

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek