Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Ders Kodu4312.030311.7
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Oğuz Kürşat Demirci
Kaynaklar
  • 1. Ders notları, Cad programları ile ilgili kitaplar, Teknik resim ve makine resmi kitapları.
Ders TanımıEkran düzenleme ve çizim komutlarıyla bilgisayar destekli çizim yazılımını çalıştırmak. Ekran görüntü ve çizim ayarlarını yapmak. BDÇ yazılımını kapatmak. Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma. Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme. Düzenleme komutlarını kullanabilme. Çizim elemanlarını kullanabilme. Ölçülendirme elemanlarını kullanabilme. Ölçüleri değiştirme, yüzey işleme işareti ekleme ve tolerans ekleme. Bilgisayar destekli çizim yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme. 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma. BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme. İzometrik çizime giriş. BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma.
HedeflerBu derste; bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBu dersin pratikte kullanılabilmesi için öncelikle teknik resim ve makine resmi kurallarının iyi bilinmesi ayrıca orta düzeyde geometri bilgisine sahip olmak gerekmektedir.
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapıp, koordinat sistemlerini kullanabilir.
2Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme yapabilir.
3Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirebilir.
4Her düzeyde iki boyutlu bilgisayar destekli çizim yapabilir ve ölçülendirebilir.
5Öğrenci izometrik çizim yapabilir.
6Öğrenci el yordamıyla çizilmiş teknik resimleri bilgisayar ortamına aktararak çizim yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekran düzenleme ve çizim komutlarıyla bilgisayar destekli çizim yazılımını çalıştırmak.Ekran görüntü ve çizim ayarlarını yapmakBDÇ yazılımını kapatmak.
2Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma.
3Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme.
4Düzenleme komutlarını kullanabilme.
5Düzenleme komutlarını kullanabilme.Çizim elemanlarını kullanabilme.
6Ölçülendirme elemanlarını kullanabilme.
7Ölçüleri değiştirme, yüzey işleme işareti ekleme ve tolerans ekleme.
8Bilgisayar destekli çizim yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme.2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma.
9BDÇ programı ile iki boyutlu teknik resim örnekleri çizme.
10İzometrik çizime giriş.
11BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma.
12BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma.
13BDÇ programı ile izometrik çizim örnekleri yapma.
14Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapmak.Çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapmak. Çıktı alınacak alanı belirlemek ve yazdırma ölçeğini seçebilmek.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1232322222333
ÖÇ2222332332223
ÖÇ3322232123212
ÖÇ4232223424222
ÖÇ5333234433333
ÖÇ6322223332233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek