Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Ders Kodu4312.030311.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Oğuz Kürşat DEMİRCİ
Kaynaklar
  • 1. Kitaplar, ansiklopediler, dergiler, internet vb.
Ders TanımıAraştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Araştırma ve gözlem metotları. Anket ve mülakat formlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Araştırma problemi oluşturma ve gerekçelerini yazma. Araştırma önerisi hazırlama Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma
HedeflerBu derste öğrenciye; Meslek alanında araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini tanıtmak, bu yöntem ve tekniklerle ilgili uygulamaları gözden geçirerek örnek uygulamalar yapılarak örnek bir araştırma önerisi oluşturmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
2Bir araştırmanın problemini belirler.
3Bir araştırma probleminin gerekçelerini yazar.
4Bir araştırma önerisi hazırlar, anket formlarını geliştirir ve uygular.
5Mülakat formlarını geliştirir ve uygular.
6Yaptığı araştırmanın raporunu hazırlar ve sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Araştırma Konularını Seçme
2Kaynak Araştırması YapmaAraştırma Sonuçlarını Değerlendirme
3Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
4Araştırma ve gözlem metotları.
5Anket ve mülakat formlarının geliştirilmesi ve uygulanması.
6Anket ve mülakat formlarının geliştirilmesi ve uygulanması.
7Araştırma problemi oluşturma ve gerekçelerini yazma.
8Araştırma önerisi hazırlama
9Araştırma önerisi hazırlama
10Sunuma Hazırlık Yapma
11Sunuma Hazırlık Yapma
12Sunuma Hazırlık Yapma
13Sunumu Yapma
14Sunumu Yapma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama22040
Rapor Sunma21224
Rapor166
Ev Ödevi5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1323333332343
ÖÇ2332433234432
ÖÇ3344334423423
ÖÇ4223444443332
ÖÇ5322222333444
ÖÇ6244234443333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek