Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili II

Ders Kodu9100.010004
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Ders kitapları: 1.Yusuf Tepeli ve Cafer Gariper vd. ,Türk Dili,Lisans yayıncılık, İstanbul 2009 2.Fahri Özkan ,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Murathan Yayıncılık, Trabzon 2009 Yardımcı Kaynaklar: 1. Aktaş, Şerif. Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ, 2002. 2.Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 3. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Ders TanımıAnlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.
HedeflerBu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Cümleyi oluşturan unsurları kavrar.
2Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi kazanır.
3Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde ifade etme becerisi kazanır.
4Yazılı ve sözlü kompozisyon türleri hakkında bilgi sahibi olur.
5Kültürel değerlerine ve ana diline sahip çıkar.
6Bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Cümlenin öğeleri
2Cümle türleri
3Yazım kuralları
4Noktalama işaretleri
5Anlatım bozuklukları
6Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
7Kompozisyon yazmada kullanılacak plan
8Kompozisyonda anlatım şekilleri
9Kompozisyonda anlatım şekilleri
10Yazılı kompozisyon türleri
11Yazılı kompozisyon türleri
12Sözlü anlatım
13Sözlü anlatım türleri
14Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111111111111
ÖÇ2211111111111
ÖÇ3311111111111
ÖÇ4111111111111
ÖÇ5111111111111
ÖÇ6324111111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek