Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Ders Kodu4312.030218.5
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. 1. OSSTF/FEÉSO Health ve Safety Handbook 2. DURMUŞ A., İş güvenliği ve İşçi Sağlığı Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Ders Tanımı Sağlık kavramı, Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri  Ulusal ve uluslararası standartların içerikleri ve gelişmeler  İşçi sağlığı ve güvenlik konularının analiz edilmesi  Uyarı ve İkaz İşaretleri Konularında Bilgilendirme  Tehlikelerden korunma ve alınacak önlemler (İş kazaları, Acil durum)  Kaza araştırması ve sebep-sonuç analizi (Kaza Analizi)  Risk analizi ve yönetimi  Anayasa, İş kanunu, tüzük ve yönetmelikler.  Davranış odaklı güvenlik yönetimi  Doğal afetler ve doğal afetlere karşı alınacak önlemler  Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sağlık ve güvenlik.  OHSAS 18000 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Standartları  İş yeri açma izni (PTW) sistemi
HedeflerBu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler çalıştıkları iş yerinde sağlık ve güvenlik önlemlerini alır, iş kanunları hakkında bilgi sahibi olurlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci işçi sağlığı ve güvenlik konularının analiz edebilir.
2Öğrencilik ve öğrencilik sonrasında bulunduğu ortamda iş güvenliğini sağlar.
3Yetkili olduğu birimde işçi sağlığı ve güvenliği açısından denetimi sağlar.
4İş kazalarını engelleyici tedbirleri alır.
5İş yapılan mekanın iş güvenliği açısından denetimini sağlar.
6İş kanunları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sağlık kavramı
2Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri
3 Ulusal ve uluslararası standartların içerikleri ve gelişmeler
4 İşçi sağlığı ve güvenlik konularının analiz edilmesi
5Uyarı ve İkaz İşaretleri Konularında Bilgilendirme
6Tehlikelerden korunma ve alınacak önlemler (İş kazaları, Acil durum)
7Kaza araştırması ve sebep-sonuç analizi (Kaza Analizi)
8 Risk analizi ve yönetimi
9Anayasa, İş kanunu, tüzük ve yönetmelikler.
10 Davranış odaklı güvenlik yönetimi
11Doğal afetler ve doğal afetlere karşı alınacak önlemler
12 Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sağlık ve güvenlik.
13OHSAS 18000 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Standartları
14İş yeri açma izni (PTW) sistemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Örnek Vaka İncelemesi3618
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1343343334333
ÖÇ2333335453333
ÖÇ3544334433344
ÖÇ4443345333343
ÖÇ5533345333344
ÖÇ6553334535443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek