Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili I

Ders Kodu9100.010003
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Ders kitapları: 1.Yusuf Tepeli ve Cafer Gariper vd. ,Türk Dili,Lisans yayıncılık, İstanbul 2009 2.Fahri Özkan ,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Murathan Yayıncılık, Trabzon 2009 Yardımcı Kitaplar: 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara:TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Ders TanımıDilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
HedeflerBu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek
2Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
3Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek.
4Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek.
5Türkçe sesbilgisi kurallarını anlatabilmek.
6Biçimbirimle ilgili temel kavramları uygulayabilmek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı.
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dil doğuş teorileri ve dil türleri.
4Dil-kültür ilişkisi.
5Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
6Türk Dilinin tarihi devreleri.
7Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri.
8Türkçede seslerin sınıflandırılması.
9Türkçenin ses özellikleri.
10Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu.
11Türkçede yapım ve çekim ekleri
12Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir).
13Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat,ünlem).
14Cümle öğeleri ve çeşitleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1222222222222
ÖÇ2222222222222
ÖÇ3222222222222
ÖÇ4222222222222
ÖÇ5222222222222
ÖÇ6222222222222

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek