Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Ders Kodu9100.010001
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. -Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1997.2-Kodaman, Bayram, Cumhuriyetin Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Isparta 2001. 3-Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara 1971.4-Selvi, Haluk, Enis Şahin, Mustafa Demir, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İstanbul 2006.5-Aybars, Ergun, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-2, İzmir 2005. 6- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti 1-2 Atatürk Araştırma Merkezi Yayını7- Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I /1, I/2, II, YÖK Yayını8-E.Semih Yalçın, M.Turan, N.Kılağız,vd,Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi,Ankara 2008.9-E.Semih Yalçın, Ali Güler,Atatürk Hayatı,Düşünceleri ve Kişiliği,Cilt,I, 2,3,Ankara 2000Haritalar, Belgeseller, Film, CD ve benzeri dokümanlar
Ders TanımıOsmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı'nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk'ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM'nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.
Hedefler Öğrencilere,Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeblerini doğru bir şekilde anlatarak yeni Türkiye Devleti'nin geleceğini sağlam temeller üstüne oturtmak, Atatürk'ün liderlik ve inkılap anlayışını onun ırkçılık dışı milliyetçilik ve dünya barışı için çabalarını ve Türkiye'nin modernizasyonu hususundaki çabalarını kavratmak.Geçmiş ile yaşanan olaylar arasında sağlam ilişkiler kurarak hata oranını azaltmak.Milli Mücadele ruhunu,milli birlik ve beraberlik duygusunu, vatan sevgisini ve sorumluluk duygusunu geliştirmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnkılap kavramını tanımlayabilir
2Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
3Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
4Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir
5Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir
6Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar
2Türk inkılabını hazırlayan sebepler
3Osmanlı devletinin yıkılışı
4Birinci dünya savaşı
5Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler
6Milli mücadeleye hazırlık
7Ara sınav
8Milli mücadele dönemi
9TBMM nin açılışı
10Siyasi ve askeri gelişmeler
11Lozan barış antlaşması
12Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları
13Türk inkılap hareketleri
14Türk inkılap hareketleri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma212
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111111111111
ÖÇ2111111111111
ÖÇ3111111111111
ÖÇ4111111111111
ÖÇ5111111111111
ÖÇ6111111111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek