Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GNSS KULLANIM ALANLARI

Ders Kodu4300.040002.8
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Wells, D.E. et al., Guide to GPS Positioning, Second edition, Canadian GPS Associates, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1987.Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger, H., Collins, J., GPS Theory and Practice, Forth edition, Springer- Verlag, New York, 1997.Leick, A., GPS Satellite Surveying, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., New York, 1995.Logston, T., Understanding the NAVSTAR GPS, GIS and IVHS, Second Edition, Chapman and Hall, New York, 1995.
Ders Tanımı GPS de kullanılan ölçme yöntemleri, GPS ile jeodezik ağların sıklaştırılması ve yenilenmesi çalışmaları, Farklı disiplinlerde GPS kullanımı.
HedeflerGPS?in haritacılık ve diğer disiplinlerde kullanımının öğretilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin sunulması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1GPS ile ilgili genel terimler ve GPS de kullanılan ölçme yöntemlerini ve birbirleri ile olan farkları kavrayabileceklerdir.
2 GPS ile jeodezik ağların sıklaştırılması ve yenilenmesi hakkında bilgi edinecek, farklı koordinat sistemleri arasında dönüşümü yapabileceklerdir.
3GPS'i jeoloji, jeofizik, hidrografik ölçmeler, madencilik, CBS, vb farklı meslek gruplarına ait projelerde kullanabileceklerdir.
4Mühendislik ölçmelerinde GPS kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada GPS kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6Diğer farklı meslek gruplarında GPS kullanımı ile ilgili ödev hazırlayarak sunum yapma yeteneği kazanabileceklerdir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1GPS hakkında genel tanımlar.
2GPS de kullanılan ölçme yöntemleri.
3GPS de kullanılan ölçme yöntemleri.
4Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA), GPS ile jeodezik ağların sıklaştırılması ve yenilenmesi.
5Deformasyon çalışmalarında.
6Hidrografik ölçmelerde GPS kullanımı.
7 Madencilikte GPS kullanımı.
8Ara sınav.
9Yükseklik ve Jeoid Belirlemede GPS kullanımı.
10CBS de GPS kullanımı.
11Mühendislik ölçmelerinde GPS kullanımı.
12Kadastroda GPS kullanımı.
13Ormancılık ve tarımda GPS kullanımı.
14Fotogrametri ve uzaktan algılamada GPS kullanımı.
15Turizm ve spor alanında GPS kullanımı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ153
ÖÇ242
ÖÇ34
ÖÇ44
ÖÇ544
ÖÇ65

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek