Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TAŞINMAZ DEĞERLEME

Ders Kodu4310.030412.1
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Halil Sezai ÇAKIRBAY
Kaynaklar
  • 1. Yomralıoğlu, T. 1995. Tasınmazların Değerlendirilmesi, Ders notları, KTÜ,
Ders TanımıDeğer ve taşınmaz değer kavramları. Kentsel ve kırsal taşınmazların değerlendirmesi. Değerlendirmeyi etkileyen parametreler ve aralarındaki ilişkiler. Taşınmaz mevzuatı ve kamulaştırma açısından taşınmaz değerlendirmesi. Taşınmaz değerlendirme yöntemleri. Değerleme haritalarının üretilmesi.
HedeflerKentsel ve kırsal alanda taşınmazların değerlemesini yapmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramlarını öğrenmek
2Taşınmaz değerleme yöntemlerini öğrenmek
3Değerleme ve arazi yönetimi arasındaki ilişkiyi öğrenmek
4Değerlemenin hukuksal önemini kavrayabilme
5Taşınmazın değerini etkileyen faktörleri öğrenmek
6Bir değerleme raporu hazırlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Taşınmaz mülkiyeti
2Taşınmaz değerlemenin önemi ve uygulama alanları
3Taşınmaz değerlemede hazırlık çalışmaları ve diğer faaliyet aşamaları
4Türkiye?de taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat
5Kamulaştırma Kanununda değerleme ilkeleri
6Kat irtifakı esaslarına göre taşınmaz değerleme
7Kat Mülkiyeti Kanununa göre değerleme esasları
8Taşınmaz değerleme yöntemleri
9Taşınmaz değerleme yöntemleri
10Taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması
11Taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması
12Nominal değerleme
13Kentsel dönüşümde taşınmaz değerleme
14Taşınmaz değerlemenin raporlanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Örnek Vaka İncelemesi20
Proje Hazırlama20
Final/Bütünleme Sınavı80
Proje Sunma20
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz515
Derse Katılım12224
Örnek Vaka İncelemesi428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4416
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1132323314331
ÖÇ2222323311311
ÖÇ3231223412321
ÖÇ4131112313341
ÖÇ5132123314211
ÖÇ6154325413211

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek