Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

KARTOĞRAFYA

Ders Kodu4310.020309
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr.Özlem AKAR
Kaynaklar
  • 1. Uçar, D., İpbüker, C., Bildirici, İ, Ö., Matematiksel Kartoğrafya, Nobel Yayınevi, 2011, AnkaraAtasoy, V., Mesleki Trigonometri, Ekin yayınevi, 2014, BursaKoçak, E., Harita Projeksiyonları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 1984, Trabzon
Ders TanımıKartoğrafyaya giriş ve temel kavramlar, haritaların sınıflandırılması, sayısal yükseklik modeli, sayısal arazi modeli, sayısal yüzey modeli, harita projeksiyonları, pafta ve pafta bölümleme sistemleri, koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm, küresel üçgen kavramı ve küresel üçgen çözümleri
HedeflerYerin biçimi ve büyüklüğü hakkında, topoğrafik haritalar, tematik kartoğrafya, koordinat dönüşümleri ve harita projeksiyonları konularında bilgi sahibi olunması. Pafta indeksleme ve yüksekliklerin haritada gösterimi konularının öğretilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kartoğrafya alanındaki temel kavramları öğrenecek
2Kartoğrafya alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi edinecek
3Kartoğrafya alanındaki problemleri modelleyip çözebilecek
4Haritacılığın temelini oluşturan haritalar hakkında bilgi sahibi olunacak
5Pafta bölümleme işlemleri kavranacak ve uygulayabilir hale gelinecek
6Haritacılıkta kullanılan koordinat sistemleri hakkında bilgi sahibi olunacak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kartoğrafyaya giriş ve temel kavramlar.
2Haritaların tanımı.Haritalardan beklenen özellikler /Ölçek ve çeşitli ölçek gösterimleri ve uygulamaları. Haritaların sınıflandırılması; Topoğrafik ve tematik Haritalar.
3Yüksekliklerin topoğrafik haritalarda gösterimi.Sayısal Yükseklik Modeli, Sayısal Arazi Modeli, Sayısal Yüzey Modeli
4Harita projeksiyonlarının tanımı ve sınıflandırılması ve Yeryüzünün biçimi ve boyutları, Geoid, referans elipsoid, datum ve Koordinat Sistemleri
5Koordinat Sistemleri arasındaki dönüşüm
6Coğrafi koordinat sistemi
7Coğrafi koordinatlarla pafta bölümleme
8Ara Sınav
9Coğrafi koordinatlarla pafta bölümleme
10Transversal Mercator, Gauss-Krüger ve Universal Transverse Mercator(UTM) projeksiyonları
11UTM projeksiyonu ve UTM sisteminde hesaplamalar
12Küresel Üçgen Kavramı ve Küresel Üçgen Çözümleri
13Küresel Üçgen Çözümleri
14Kürede Jeodezik hesaplamalar
15Kürede Jeodezik hesaplamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1311111111113
ÖÇ2551141121213
ÖÇ3111511111113
ÖÇ4551141131213
ÖÇ5121511111113
ÖÇ6111511121113

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek