Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

Ders Kodu4310.020123
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr.Alper AKAR
Kaynaklar
  • 1. Şerbetçi, M., Atasoy, V., Jeodezik Hesap, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, 1994, Trabzon Atasoy, V., Mesleki Trigonometri, Ekin yayınevi, 2014, Bursa
Ders TanımıTrigonometriye genel giriş, Uzunluk ölçü birimleri, açı birimleri ve dönüşümleri, yüz ölçümü birimleri, açı fonksiyon dönüşümleri, üçgen çözümleri, dört kenarlı şekiller, çember çözümleri
HedeflerUzunluk, alan ve açı kavramları ile trigonometrik fonksiyonların haritacılık mesleğinde kullanılması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel ölçü birimlerini haritacılık mesleğinde uygulamak
2Trigonometrik fonksiyonları haritacılık mesleğinde uygulamak
3Üç kenarlı şekillerle uygulama yapmak
4Çok kenarlı şekillerle uygulama yapmak
5Çemberle ilgili uygulama yapmak
6Temel küresel üçgenle ilgili uygulama yapma
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Trigonometriye genel giriş
2Uzunluk ölçü birimleri, açı birimleri ve dönüşümleri, yüz ölçümü birimleri
3Dar açıların trigonometrik fonksiyonları. Açı fonksiyon dönüşümleri
4Açı fonksiyon dönüşümleri
5Üç kenarlı şekiller
6Üçgenlerde temel bağıntılar
7Üçgen çözümleri
8Ara Sınav
9Üçgen çözümleri
10Dörtkenarlı şekiller
11Dörtkenarlı şekiller
12Yamuk çözümleri
13Yamuk çözümleri
14Küçük açı bağıntısı ve çember çözümleri
15Küçük açı bağıntısı ve çember çözümleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1454544232214
ÖÇ2445555143415
ÖÇ3333533121114
ÖÇ4333533122114
ÖÇ5233533121114
ÖÇ6343533122114

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek