Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 1

Ders Kodu4307.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Haluk AYHAN
Kaynaklar
  • 1. Elektronik devre malzemeleri
Ders TanımıFizibilite Çalışması, Proje Süresi, Sunu
HedeflerÖngörülen projenin ön hazırlığını düzenleyebilme, * Öngörülen projeyi uygulayabilme, * Öngörülen projeyi sunabilme,
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek
2Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma
3Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak
4Sistem/ürünü gerçekleştirmek
5Sistem/ürünün çıktılarını sunmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Fizibilite Çalışması, proje tanımları
2Uygun ve yeterli bilgi toplanması
3Uygun malzeme seçimi
4Güncel tekniklerin seçimi
5Proje Süreci, proje çalışmasının organizasyonu
6Uygun teçhizat ve unsurların seçimi
7Projenin düzenlenmesi.
8Eksiklerin tespiti ve giderilmesi
9Maliyet analizi
10Proje dosyasının hazırlanması
11Yazılı becerinin sunulması
12Görsel becerinin sunulması
13Grafiksel becerinin sunulması
14Sözel becerinin sunulması
15Final Sınavı 1. Hafta
16Final Sınavı 2. Hafta
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek