Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MİKRODENETLEYİCİLER 1

Ders Kodu4307.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğ.Gör.Haluk AYHAN
Kaynaklar
  • 1. Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama / Orhan ALTINBAŞAK
Ders TanımıMikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin tarihi gelişimleri Mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler arasındaki farklar, mikrodenetleyici donanım birimleri Yüksek ve alçak seviyeli diller ve aralarındaki farklar, assembly dilinin temelleri ve assembly dili editör programının tanıtımı, assembly dili ile yazılmış programı derleme ve mikrodenetleyiciye programlama kartı ile yükleme işlemi, yazılan programı adım adım çalıştırma ve hata giderme (debug). Probleme çözümüne yönelik algoritma ve akış diyagramı oluşturma, assembly dilinde mikrodenetleyici ile temel giriş-çıkış işlemleri C dilinde mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları. C dilinde döngü oluşturma, assembly dilinde zaman geciktirme döngü oluşturma C dilinde mikrodenetleyici ile 7 segment gösterge uygulamaları. Yüksek seviyeli mikrodenetleyici programlama dilinin tanıtımı, editör programın kullanımı, derleme işlemi ve genel fonksiyonları Yüksek seviyeli mikrodenetleyici programlama dilinin kullanılacağı gelişmiş özellikli mikrodenetleyici donanım birimleri
HedeflerMikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin tarihi gelişim sürecini öğretmek. Mikrodenetleyici donanım birimlerinin görev ve çalışmasını kavratmak. Yüksek seviyeli diller ile alçak seviyeli diller arasındaki farkı kavratmak. C dili ile mikrodenetleyici programlama bilgisi kazandırmak. Yüksek seviyeli dil ile temel mikrodenetleyici programlama bilgisi kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemini modüler bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanır.
2Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahip olur.
3Farklı tip mikroişlemciler/mikrodenetleyici arasında kıyaslama yapabilme ve yapılacak işe uygun olanı seçer.
4 İkilik sayı sistemine ait matematiği mikrobilgisayar işlemlerine uygular.
5Mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemi tasarlar.
6PIC-C düzeyinde programlama mantığını geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı. Bir mikrobilgisayar sistemi; CPU, RAM ve ROM bellekler, giriş/çıkış arabirimleri ve çevre birimleri, bu elemanlar arasında veri alış verişinin nasıl yapıldığı ve adres ve veri yolu kavramları.
2Basit bir bellek şemasını çizme, bir mikrobilgisayar sisteminin bellek planlaması. CPU mimarisini incelemek, kaydediciler ve yol(bus) sistemleri. Basit bir mikrobilgisayar sisteminde bir komutun nasıl yürütüldüğünün gösterilmesi (Getir, kodu çöz, yürüt).
3Mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin karşılaştırılması.
4Mikrodenetleyicilerin işlemci dahil giriş/çıkış, zamanlayıcı, ADC/DAC, seri iletişim ünitesi vs. üniteleri ile donatılmış tek bir entegre yapı olduğunun gösterilmesi. Mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin her ikisinin de kontrol ünitesi olarak benzer endüstriyel uygulamalarda kullanılması ve programlanması
5Mikroişlemci/mikrodenetleyici sisteminin kurulması. Bir mikroişlemci/mikrodenetleyici sisteminin osilatör katı. Sistemin RESET ve besleme katları. Kontrol hatları.
6İşlemcinin makine dili kodlarla programlanması. İşlemciyi programlamak için kullanılabilecek assembly yada ileri düzeyde yazılımlar. Programlamaya giriş bilgisi.
7Tipik bir assembly dili programının düzenlenmesi ve yapısı. Programın, Etiket Alanı", "Komut Alanı" ve "Açıklama Alanı" bloklarından oluşan genel format içinde yazılması. Komutları kullanım amaçlarına göre sıralandırılması."
8Akış diyagramı. Program ile akış diyagramı arasındaki ilişki. Assembly dilinde yazılan bir programı makine diline(hex. koda) aktarmak.
9ARA SINAV
10Programlamayı uygulama. Veri transfer işlemleri.
11Döngükavramı. Program içinde defalarca tekrarlanması gereken komutları döngüiçinde yazma. Alt program kavramı ve alt program kullanma. Aritmetiksel, mantıksal işlemleri ve bit kaydırma işlemlerini içeren programlar yazma.
12Komutların kullanımına ait örnek programlar
13Komutların kullanımına ait örnek programlar
14Komutların kullanımına ait örnek programlar
15Komutların kullanımına ait örnek programlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1123312232521
ÖÇ2112111122521
ÖÇ3212111222522
ÖÇ4211111111522
ÖÇ5122112121521
ÖÇ6432222211521

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek