Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL MUHASEBE 2

Ders Kodu4304.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Enver SÜMER
Kaynaklar
  • 1. Dersin kaitabı: Ders notlarımMalzemeler: Çok yapraklı defter, hesap makinesiÖnerilen kaynaklar: Muhasebe-1 (Yusuf SÜRMEN), Muhasebe Teorileri (Nalan AKDOĞAN), Muhasebe Teknikleri (Türkan ARIKAN), Amortisman Ve Uygulama (Oktay GÜVEMLİ), Genel Muhasebe (Nihat KÜÇÜKSAVAŞ), Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması (Yüksel Koç YALKIN), Vergi Yasaları, Süreli yayınlar,
Ders Tanımı- Varlık hesaplarının dönem sonu işlemleri- Yabancı kaynak hesaplarının dönem sonu işlemleri- Özkaynak hesaplarının dönem sonu işlemleri- Gelir ve gider hesapları- Bilanço- Gelir Tablosu,
HedeflerBu ders ile öğrencilerin; dönemsonu muhasebe işlemleri, Genel Geçici Mizan, Envanter İşlemleri, Kesin Mizan, Bilanço, Gelir tablosu ve Hesapların kapatılmasına ilşkin muhasebe kayıtlarını yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar- Ticari belgeleri tanıma ve düzenlemek- Bilgisayar kullanmak- Mali tablo ve raporları düzenlemek- Hesap planını kullanmak- Beyanname düzenlemek- Mevzuatı takip etmek
Öğrenme Çıktıları
1Envanter işlemlerini bilir
2Dönen Varlıkların envanter işlemlerini yapar
3Duran Varlıkların envanter işlemlerini yapar
4Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların envanter işlemlerini yapar
5Ticari kazancı hesaplar
6Mizanlar ve mali tabloları düzenler
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dönem sonu envanter işlemleri, muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter işlemleri
2Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımlarının denetimi ve olabilecek hatalar
3Dönen varlıkların envanter işlemleri
4Dönen varlıkların envanter işlemleri
5Dönen varlıklarda şüpheli alacaklar ve işlemleri
6Duran varlıkların envanter işlemleri
7Duran varlıklarda amortisman işlemleri
8Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter işlemleri
9Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter işlemleri
10Özkaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri
11Kesin mizanın düzenlenmesi
12Bilanço ve Gelir Tablosunun ve diğer mali/finansal tabloların düzenlenmesi
13Hesapların kapanış işlemleri
14Genel uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım56156
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ13353433254
ÖÇ24352233233
ÖÇ33352233235
ÖÇ43352233233
ÖÇ54353253234
ÖÇ63352433234

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek