Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MESLEKİ YABANCI DİL 2

Ders Kodu4304.030412.4
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • RAMAZAN KORKMAZ
Kaynaklar
  • 1. DERS NOTLARI
Ders Tanımı1 Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim2 Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim3 Defterler4 Yevmiye Defteri5 Büyük Defter6 Envanter Defteri7 Finansal Tablolar8 Bilânço 9 Ara Sınav10 Gelir Tablosu11 Fon ? Alım Tabloları12 Rasyolar (Oranlar)13 Teslim Şekilleri ? Maliyetler14 Döviz ? Kur Bilgileri
HedeflerTemel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisiyeterliklerinin kazanma
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel İngilizce bilgisini pekiştirir.
2Mesleğiyle ilgili temel kavram, terim ve yapıları öğrenir.
3Öğrendiği mesleki ifadeleri günlük hayatta kullanır.
4Mesleki konularda yazılı veya sözlü iletişim kurar.
5Mesleki konulardaki yazılı metinleri anlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim
2Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim
3Defterler
4Yevmiye Defteri
5Büyük Defter
6Envanter Defteri
7Finansal Tablolar
8Bilânço
9Ara Sınav
10 Gelir Tablosu
11 Fon ? Alım Tabloları
12Rasyolar (Oranlar)
13Teslim Şekilleri ? Maliyetler
14 Döviz ? Kur Bilgileri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1111111111111
ÖÇ2111111111111
ÖÇ3111111111111
ÖÇ4111111111111
ÖÇ5111111111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek