Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TİCARET HUKUKU

Ders Kodu4304.030412.1
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Erhan FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Ticaret Hukuku Bilgisi-Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ/Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI, 3. baskı, Bursa 2012
Ders Tanımıticari şletmeticari şirketlerkıymetli evrak
HedeflerTicari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını öğrenebilmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1TİCARET HUKUKUNU GENEL OLARAK ÖĞRENEBİLMEK
2TİCARİ İŞLETME HUKUKUNU TANIMAK
3TİCARET ŞİRKETLERİNİ TANIMAK
4TİCARİ DEFTER, BELGE VE DİĞER EVRAKLARI TANIMAK
5KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNU ÖĞRENEBİLMEK
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1TİCARİ İŞLETME
2TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ YARGI
3TACİR
4TİCARET SİCİLİ
5TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI
6HAKSIZ REKABET
7TİCARİ DEFTERLER
8VİZE
9ŞİRKET KAVRAMI
10ŞİRKETİN UNSURLARI
11TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER
12TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER
13KIYMETLİ EVRAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
14KAMBİYO SENETLERİ
15FİNAL
16FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1325
ÖÇ2325
ÖÇ3325
ÖÇ4325
ÖÇ5325

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek