Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAKET PROGRAMLAR 2

Ders Kodu4304.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Tevhit KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. Ders kitabı
Ders Tanımıİşçi takibi ve sigorta işlemleri ile bilanço hesapları ile ilgili örnek çözümler
HedeflerÖğrenciye bilgisayar ortamında muhasebe işlemlerini paket programa uygulama becerisini kazandırmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBilgisayar ve paket program
Öğrenme Çıktıları
1Firma tanımları ve hesap yılı tanımlarının yapılması
2Paket programın genel tanımlarının ve firmeya özel tanımlarının yapılması
3Personele özlük bilgilerin bilgisayara aktarılması
4Personel ücret bordrosunun bilgisayar ortamında düzenlenmesi
5Hesap açma ve detay hesap mantığının anlatımı
6Bilanço ve gelir tablosu hesapları ile ilgili örnek çözüm
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Personel takip programının kurulumu ve sistem tanımlarının yapılması
2Personele özlük bilgilerin bilgisayara aktarlması
3Personel ücret bordrosunun bilgisayar ortamında düzenlenmesi
4Sigorta ile ilgili belgelerin bilgisayar ortamında düzenlenmesi Personel takip programına ait belgelerin dökümünün yapılması
5Personel takip programına ait dönem kapama işlemleri ve yeni döneme aktarma işlemlerinin yapılması.
6Örnek uygulamalar
7Muhasebe modülü
8Hesap açma ve detay hesap mantığının anlatımı
9Bilanço hesaplarıyla ilgili örnek çözümler
10Gelir tablosu hesaplarıyla ilgili örnek çözümler
11Finansal tablolar ve beyannamelerin düzenlenmesi
12Defterlerin, mizanların ve finansal tabloların dökümü
13Konuların tümünü kapsayan monografi çözümleri
14Konuların tümünü kapsayan monografi çözümleri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1213112221521
ÖÇ2213112221521
ÖÇ3213112221521
ÖÇ4213112221521
ÖÇ5213112221521
ÖÇ6213112221521

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek