Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MESLEKİ YABANCI DİL-I

Ders Kodu4304.030309.6
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okutman Ramazan KORKMAZ
Kaynaklar
  • 1. Ders notları, English Grammar in Use, English Builder
Ders TanımıSimple Present Tense, Active Passive VoicePresent Progressive, Simple Future, Simple Past TenseMatematiksel ifadelerMatematiksel ifadelerDilbilgisiMesleki konularda dinlediğini anlamaTablo, şema ve form oluşturmaAra sınavNoktalama işaretleriEdilgen yapı kullanımı, sıfat görevi yüklenen yapılarDolaylı anlatım, mesleki metinleri tercümeDolaylı anlatım, mesleki metinleri tercüme
HedeflerÖğrencilerin meslekleriyle ilgili İngilizce sözcük dağarcığını genişletmek, okuduklarını anlama ve Türkçe?ye çevirme, kendilerini mesleki konularda İngilizce dilinde sözlü olarak ifade etme yeteneklerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Mesleği ile ilişkili İngilizce teknik terminolojiyi kullanabilecektir. Mesleğinde sıklıkla kullanılan İngilizce teknik terimlerin Türkçe karşılıklarını yazar söyler.
2Mesleği ile ilgili verilen bir başlıkla ilgili doğru terminolojiyi ilişkilendirerek, metnin eksik yerlerini doldurur. Mesleğinde sıklıkla kullanılan İngilizce kısaltmaların açık halini ve Türkçe karşılıklarını yazar.
3Mesleğiyle ilgili İngilizce yazılı kaynaklardan yararlanabilecektir. .Verilen İngilizce bir teknik metnin ana fikrini açıklar ve konuyu özetler. .İlgili iki basit metni sentezleyerek tek bir metinde yeniden ifade eder.
4Mesleğiyle ilgili İngilizce işitsel/görsel kaynaklardan yararlanabilecektir. Takip ettiği bir İngilizce sözlü sunuş sırasında not tutar. Dinlediği İngilizce sunuşta değinilen önemli başlıkları açıklar ve konuyu özetler.
5İzlediği İngilizce bir video materyalde değinilen önemli başlıkları açıklar ve konuyu özetler. Basit mesleki konularda kendini yazılı/sözlü olarak ifade edebilecektir. .Basit İngilizce teknik metinleri Türkçe?ye çevirir. Sözlü bir sunum sonrasında yöneltilen soruları yanıtlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Simple Present Tense, Present Continuous Tense
2Present perfecte Tense, Present Perfect Cont. Tense
3Simple Past Tense, Past Cont. Trense
4Past Perfecte Tense, Comparisons of Adjectives
5Simple Future Tense, Near Future (be going to ) Tense
6Future Cont. Tense, Future Perfect Tense
7Used to- didn't use to/to be used to/get used to
8modals; must, have to. has to. can. may. could. should
9Visa exam
10Active and Passive voice
11Active and Passive voice
12If clauses (conditional sentences)
13If clauses (conditional sentences)
14Revision of the subjects
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1111111111111
ÖÇ2111111111111
ÖÇ3111111111111
ÖÇ4111111111111
ÖÇ5111111111111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek