Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Ders Kodu4304.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • DR. ÖĞR. ÜYE TEVHİT KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitabı
Ders TanımıTemel Kavramlar, Kollektif Şirketlerin Kuruluş, sermaye değişikliği ve Kar/Zarar Dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, Kollektif şirketlerin tasfiye ve birleşme İşlemleri, Komandit Şirketlerin Kuruluş, sermaye değişikliği ve Kar/Zarar Dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, Komandit şirketlerin tasfiye ve birleşme İşlemleri, Anonim Şirketlerin Kuruluşu, sermaye değişikliğine ilişkin muhasebe kayıtları, Kar/Zarar Dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi, Limited şirketlerin kuruluş, sermaye değişikliği ve kar / zarar dağıtımlarına ilişkin muhasebe kayıtları, sermaye şirketlerinde Tasfiye İşlemleri, Birleşme işlemleri
HedeflerBu dersin amacı şirketler muhasebesinin temel kavramları ve şirket türlerine göre muhasebe kayıtlarının izlenmesinin takibini sağlamaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Şirket kavramı ve türlerinin öğrenilmesi
2Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farkların öğrenilmesi
3Şahıs şirketlerinin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar-zarar dağıtımı, karın vergilendirilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin muhasebe kayıtlarının kavranılması
4Şahıs şirketlerinin birleşmelerine ve tasfiye işlemlerine ait muhasebe kaıtlarının öğrenilmesi
5Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar-zarar dağıtımı, karın vergilendirilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin muhasebe kayıtlarının kavranılması
6Sermaye şirketlerinde tür değişimi, birleşme, tasfiye ve bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarının kavranılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Şirketler muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, şirket türleri
2Kollektif şirketler ile ilgili temel kavramlar, kollektif şirketlerin kuruluşlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, sermaye arttırım ve sermaye azaltımlarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi
3Kollektif şirketlerde kar/zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ve muhasebe kayıtları
4Kollektif şirketlerde birleşme işlemleri ve muhasebe kayıtları, kollektif şirketlerde tasfiye işlemlerine genel giriş
5Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları
6Komandit şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri ve sermaye değişiklikleri ile ilgili muhasebe kayıtları, Kar/zarar dağıtımı ve muhasebeleştirilmesi
7Anonim şirketler ile ilgili genel bilgiler, A.Ş.'lerin kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
8A.Ş.lerde sermaye değişiklikleri ile ilgili muhasebe kayıtları, A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması hakkında genel bilgiler
9A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının yapılması
10A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının yapılması
11A.Ş.lerde kar dağıtımının hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının yapılması
12Limited şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ile ilgili işlemlere ait temel bilgiler
13Limited şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ile ilgili işlemler ve kar/zarar dağıtımlarına ilişkin hesaplamalar ve muhasebe kayıtları
14Limited şirketler ile ilgili temel kavramlar, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ile ilgili işlemler ve kar/zarar dağıtımlarına ilişkin hesaplamalar ve muhasebe kayıtları
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1115311111151
ÖÇ2115311111151
ÖÇ3115311111151
ÖÇ4115311111151
ÖÇ5115311111151
ÖÇ6115311111141

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek