Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İLETİŞİM

Ders Kodu4304.030216.10
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Tuğba Pırlant
Kaynaklar
  • 1. Genel ve Teknik iletişim/Hasan KIRMIZI - İletişimi Anlamak/İrfan ERDOĞAN - İletişim Sözlüğü/Erol Mutlu
Ders Tanımıİletişimin tanımı , önemi, iletişim türleri, iletişimi engelleyen faktörler, etkili iletişim modelleri
HedeflerBu dersin genel amacı; öğrencilerin, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmeleri ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp optimal olanı seçebilmelerini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İletişim olgusunu tanımlar ve iletişim sürecinin işleyişini açıklar.
2İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar.
3Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını ve önemini açıklar.
4İkna edici ve etkili bir şekilde sözlü ve sözsüz anlatım biçimleriyle kendini ifade etmeyi gösterir.
5İletişim alanındaki kuram, yöntem ve modelleri açıklar.
6İletişim alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İletişim Nedir? İletişimin birey ve toplum açısından önemi ve işlevi
2İletişim Sürecinin Unsurları: Kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri besleme
3İletişim Sürecinin İşleyişi
4İletişim Çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları
5Yazılı ve Sözlü İletişim; Yazılı olmayan Sözsüz İletişim
6Grup İletişimi ve Örgütsel İletişim
7İletişim Araçlarının Gelişimi
8Kitle İletişim Araçları, İşlevleri ve Etkileri
9Ara Sınav
10Temel İletişim Modelleri
11İkna edici iletişim
12Sınıf ortamında ve iş yaşamında etkin iletişim tekniklerinin kullanılması uygulamaları
13İletişim Araştırmaları Tarihi
14Kitle Kültürü ve Popüler Kültür
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1111
ÖÇ2112
ÖÇ3
ÖÇ41111
ÖÇ521122112
ÖÇ61

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek