Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL MUHASEBE 1

Ders Kodu4304.020121
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Enver SÜMER
Kaynaklar
  • 1. - Dersin kitabı : Ders notlarım - Malzemeler: Çok yapraklı defter, hesap makinesi - Önerilen kaynaklar: Muhasebe-1 (Yusuf SÜRMEN), Muhasebe Teorileri (Nalan AKDOĞAN), Muhasebe Teknikleri (Türkan ARIKAN), Amortisman Ve Uygulama (Oktay GÜVEMLİ), Genel Muhasebe (Nihat KÜÇÜKSAVAŞ), Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması (Yüksel Koç YALKIN), Vergi Yasaları, Süreli yayınlar,
Ders Tanımı1 Muhasebe usul ve esasları 2 Bilanço, ana ve yardımcı hesapların oluşturulması 3 İşletmelerde günlük ticari faaliyetlerin muhasebe defterlerine kaydedilmesi 4 Dönen ve Duran Varlıkların kaydı 5 Yabancı kaynakların kaydı 6 Amortisman işlemleri 7 Ticari kar-zararın hesaplanması 8 Mizanlar, mali tablolar
HedeflerBu ders ile öğrencilerin, Muhasebenin temel kavramlarını, ana hesapları, yardımcı hesapları, muhasebede kayıt tekniğini, gelir-gider hesaplarını ve genel olarak vergi yasalarını öğrenerek, ticari faaliyetlerin muhasebe ilkelerine ve vergi yasalarına uygun şekilde defterlere kayıt yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar- Bilgisayarda muhasebe kaydı için paket programların öğrenilmesi, - Muhasebe bürolarının ziyaret edilmesi, - Muhasebeciler yanınnda kısa süreli çalışmalara katılım, - Vergi yasalarındaki değişikliklerin takip edilmesi.
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebenin temel kavramlarını, bilanço ve gelir tablosunu, kayıt yöntem ve tekniğini bilir
2Dönen ve duran varlıkları kaydeder
3Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakları kaydeder
4İşletmenin gelir-giderlerini kaydeder
5Amortisman işlemlerini yapar
6Mizanları düzenler
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Muhasebe hakkında genel bilgi, muhasebenin tanımı ve işlevleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebenin türleri, muhasebenin amacı
2Mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesaplar ve hesapların bilançoya yansıması
3Çift taraflı kayıt yöntemi, yevmiye defteri, büyük defter, hesap kavramı, yevmiye kayıtları, büyük defter kayıtları, tek düzen hesap planı, ticari belgelerin tanınması
4Açılış kaydı, hazır değerler, menkul kıymetler
5Ticari alacaklar, senetsiz alacaklar, senetli alacaklar, verilen depozito ve teminatlar, diğer alacaklar
6Duran varlıklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, amortismanlar
7Duran varlıklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda amortismanlar
8Kısa vadeli yabancı kaynaklar, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar
9Uzun vadeli yabancı kaynaklar, ticari borçlar, diğer borçlar
10Özkaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri
11Gelir gider hesapları, gelirler hesapları, gider hesapları
12Gelir gider hesapları, gelirler hesapları, gider hesapları
13Mizanlar ve mali tablolar
14Genel Uygulamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18080
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1544342433343
ÖÇ2544342433343
ÖÇ3544342433343
ÖÇ4544342433343
ÖÇ5544342433343
ÖÇ6544342433343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek