Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAKET PROGRAMLAR 1

Ders Kodu4304.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • DR. ÖĞR. ÜYE TEVHİT KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. Ders kitabı
Ders Tanımı İşletme Hesabı Esası ve Serbest Meslek Defteri esasına göre tutulan defterlere bilgisayar ortamında kayıt yaparak sonuçlarını tablolar halinde düzenleyebilme işlemlerinin paket programda uygulanması
HedeflerÖğrenciye bilgisayar ortamında muhasebe işlemlerini paket programa uygulama becerisini kazandırmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarBilgisayar ve paket program
Öğrenme Çıktıları
1Paket programın iş hayatındaki öneminin öğretilmesi
2Paket programın kurulumu ve sistem tanımlarının yapılması
3Firma tanımları ve hesap yılı tanımlarının yapılması
4İşletme hesabi esasına göre tutulan deftere bilgisayar ortamında kayıt yaparak sonuçlarını tablolar halinde düzenleyebilme
5Serbest meslek esasına göre tutulan deftere bilgisayar ortamında kayıt yaparak sonuçlarını tablolar halinde düzenleyebilme
6Defter ve belgelerin dökümünün yapılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Paket programın kurulumu ve sistem tanımlarının yapılması
2Firma tanımlarının ve hesap yılı tanımlarının yapılması
3İşletme hesabı defterine ait dönem açma ve önceki dönemden devir işlemlerinin yapılması
4İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması
5İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması
6İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması
7İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması
8İşletme hesabı özetinin ve beyannamelerin düzenlenmesi
9Belgelerin dökümünün yapılması, konuların tümünü kapsayan monografinin çözülmesi
10Serbest Meslek Defterinin paket programda uygulanması
11Serbest Meslek Defterinin paket programda uygulanması
12Serbest Meslek Defterinin paket programda uygulanması
13Serbest Meslek Defterinin paket programda uygulanması
14Konuların tümünü kapsayan monografi çözümleri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Ara Sınav0
Derse Katılım0
Final/Bütünleme Sınavı0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik21020
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1213112221521
ÖÇ2213112221521
ÖÇ3213112221521
ÖÇ4213112221521
ÖÇ5213112221521
ÖÇ6213112221521

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek