Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

HİDROLİK VE HİDROLOJİ

Ders Kodu4302.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR. GÖR. NUMAN DEMİR
Kaynaklar
  • 1. HİDROLİK AYDENİZ SIĞINER- MUTLU SÜMER
Ders Tanımı1. Hidroloji 2. Hidrostatik 3. Hidrolik 4. Boru akımları
HedeflerÖğrenci, Hidrolojinin tanımını, hidrolik çevrimi, sıvıların uyguladıkları basınçları, Bernolli ve süreklilik denklemlerini, boru akımlarını, borulardaki enerji kayıplarını ve su makinesi ihtiva eden sistemleri öğrenecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hidrolik çevrimin oluşumu ve bunun önemini bilecektir.
2Yağışın oluşumunu, çeşitlerini ve yağışın ölçülmesini bilecektir.
3Pascall Kanunun temel ilkelerini ve uygulamalarını bilecektir.
4Akış türlerini ve bunların oluşum kriterlerini bilecektir.
5Borulardaki akışlar ve yük kayıplarını bilecek ve bunların deneylerini öğrenerek temel hesapları yapacaktır
6Su makinesi ihtiva eden sistemlerin basit hesaplarını yapabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hidrolik çevrim
2Yağışların oluşumu ve yağış çeşitleri
3Yağışın ölçülmesi
4Sıvıların özellikleri
5Durgun sıvılarda basınç
6Pascall kanunu
7Süreklik denklemi
8Ara Sınav
9İdeal akışkanlar
10Bernoulli denklemi
11Bernoulli denklemi uygulamaları
12Boru akımları
13Yersel ve sürekli kayıplar
14Su makinesi ihtiva eden sistemler
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1221222115121
ÖÇ2221222115121
ÖÇ3221222115121
ÖÇ4221222115221
ÖÇ5231222215221
ÖÇ6221222215221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek