Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ÇEVRE KORUMA

Ders Kodu4300.040001.10
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Fahriye AKAR
Kaynaklar
  • 1. K.Yıldız, Ş.Sipahioğlu, M. Yılmaz Çevre Bilimi ve EğitimiMEGEP Çevre Koruma
Ders TanımıSu ve hava kirleticilerinin belirli çeşitleri ve bunların çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verme şekilleri; ozon tükenimi; küresel ısınma; iklim değişikliği; toprak kirliliği problemi; kimyasal pestisitlerin kullanılmasından kaynaklanabilen sorunlar; atık yönetiminde yasal ve çevresel çerçeve; yerleşim ıslahı ve gelişme ile ilişkili problemler; fosil yakıtların kullanılması, nükleer santrallerle ilgili çevre tartışmaları ve hidroelektrik, rüzgar gücü ve deniz dalgasını içeren sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi; doğa koruma ve doğal kaynakların korunması.
Hedeflerİnşaat uygulamalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli teknik ve hukuki bilgilerin kavranması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çevre ile ilgili teknik bilgileri kavrayabilir.
2Çevre ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
3İnşaat işleri ile ilgili çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
4Toprak, hava ve su kaynaklarının kalitesini etkileyen bazı önemli süreçler hakkında bilimsel bir kavrayış geliştirebilecekler.
5Doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, yönetimlerin ve yönetim dışı kuruluşların rolünü öğrenirler.
6Atık yönetiminde yasal ve çevresel geri dönüşüm ve gelişme ile ilişkili problemleri çözme becerisi gelişir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çevre ile ilgili temel kavramlar
2Çevre kirliliği türleri
3Hava Kirliliği
4Su kirliliği
5Toprak Kirliliği
6Çevre mevzuatı ile ilgili genel bilgiler
7İnşaat sektörünün çevresel etkileri
8Ara sınav
9İnşaat sektörünü ilgilendiren çevre yönetmelikleri
10Yapı Denetim işlerinde ÇED uygulamaları
11Atık yönetiminde yasal ve çevresel çerçeve; geri dönüşüm ve gelişme ile ilişkili problemler
12Atmosferin sera etkisi; Küresel ısınma; İklim değişikliği
13Fosil yakıtların kullanılması, nükleer santrallerle ilgili çevre tartışmaları ve hidroelektrik, rüzgar gücü ve deniz dalgasını içeren sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi
14Doğa ve çevre korumada hukuksal gelişim, yönetimlerin ve yönetim dışı kuruluşların rolü
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1343445334334
ÖÇ2343445334334
ÖÇ3343445334334
ÖÇ4343445334334
ÖÇ5343445334334
ÖÇ6343445334334

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek