Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders Kodu4300.040002.13
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği (Nazmi Bilir)
Ders TanımıGirişİş sağlığı ve güvenliği kavramı, Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleriİş yerlerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurlar ve bunlara karşı alınacak önlemlerMeslek hastalıklarının sebepleri ve bu hastalıklara karşı alınacak önlemleriş yerinde oluşabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşıalınacak önlemlerUyarı ve İkaz İşaretleri Konularında BilgilendirmeTehlikelerden korunma ve alınacak önlemler (İş kazaları, Acil durum)Risk analizi ve yönetimiAnayasa, İş kanunu, tüzük ve yönetmelikler.Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sağlık ve güvenlikİş kazası sonrasında yapılması gereken işlemler
HedeflerÖğrencileri iş sağlığı, kazaları ve güvenlik, iş güvenliğinin hukuksal boyutları hakkında bilgilendirmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği kavramını, Sağlık ve GüvenlikYönetmeliklerini öğrenecekler
2İş yerlerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurlar ve bunlara karşıalınacak önlemleri bilecekler
3Uyarı ve ikaz işaretleri konularında bilgileri olacak
4Tehlikelerden korunmayı ve alınacak önlemleri bilecekler
5İş kazası sonrasında yapılması gereken işlemleri öğrenecekeler
6Risk analizi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olacakalar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kavramlar
3İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
4İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Risk Faktörleri .
5İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinden Korunma
6Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
7Meslek Hastalıklarının Özellikleri ve Nedenleri
8Ara sınav
9Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Önlemler
10Meslek Hastalığının Teşhisi Sonrasında Yapılacak İşlemler
11İş yerinde oluşabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı alınacak önlemler
12İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik İşveren ve Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri
13Yangının Özellik ve Türleri, Yangına Karşı Alınacak Önlemler
14Risk analizi ve değerlendirmesi
15İş kazası sonrasında yapılması gereken işlemler
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1544455543435
ÖÇ2544455543435
ÖÇ3544455543435
ÖÇ4544455543435
ÖÇ5544455543435
ÖÇ6544455543435

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek