Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YEŞİL BİNA UYGULAMALARI

Ders Kodu4303.030410.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Murat GÜLNAHAR
Kaynaklar
  • 1. Reeder, L. "Guide to Green Building Rating Systems (Wiley Series in Sustainable Design)", Wiley
  • 1st edition (March 29, 2010)D.D. CHRIAS, "Yeni Ekolojik Ev" Chelsea Green Pub. Comp. ISBN 1-931498-16-4
Ders TanımıEkolojinin tanımı / Mimarlıkta ekolojinin tanımı / Eski binaların çağdaş kullanım kriterleri doğrultusunda yeniden kullanımları ve ekolojik uygulamaları / Yeni tasarımlarda ekolojik tasarım ilkelerinin irdelenmesi / Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin irdelenmesi / Yurtiçi ve yurtdışı örneklerinin irdelenmesi / Örnek olarak iki katlı ekolojik konut tasarımı. Doğal kaynakların tüketimi, çevreye ve insan sağlığına yararlı enerji üretimi ve mimarlığa yansımaları, Tasarımlarda ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik bina tasarımı, kullanımı prensip ve stratejileri, Örnek binaların incelenmesi, Ekolojik bina tasarımının gelişimi, Mevcut çevre ve yeni tasarımlar için çözüm araştırmaları, Akıllı binaların tasarımlarında ekolojik ilkelerin incelenmesi, Ekolojik tasarımlarla bütünleşen mimari eleman-donanımlar ve çağdaş konstrüksiyon elemanlarının kullanım ilkeleri olanaklarının araştırılması
Hedefler?Çevre-Enerji-Ekoloji İlişkisi? ve ?Ekolojik Bina Tasarım İlkeleri? konusunda teknik bilgiyle donanmış, doğal çevreye saygılı tasarımlar üretebilen, uygulama pratiğine sahip projeler tasarlayabilmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilir ve yeşil binaları analiz edebilmek
2Yeşil bina değerlendirme sistemlerini tanımak
3Ekolojik ve sürdürülebilir çevre tasarlayabilir.
4Yeşil binaların ekonomik analizini yapabilir.
5Yeşil bina sertifikasyon sistemlerini açıklayabilir.
6Yeşil bina faaliyet gruplarını açıklayabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekolojik ve sürdürülebilir yapı kavramları
2Sürdürülebilir yapı tasarım ölçütleri
3Yeşil mimarlık kavramı ve örnekleri
4Doğal mimarlık kavramı ve örnekleri
5Akıllı bina tasarımı kavramı ve örnekleri
6Enerji etkin yapı tasarımı ve tasarım ölçütleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının yapı sektöründe kullanımı, rüzgar, güneş ve su enerjisinin yapı sektöründe kullanılması
7Enerji etkin yapı tasarımı ve tasarım ölçütleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının yapı sektöründe kullanımı, rüzgar, güneş ve su enerjisinin yapı sektöründe kullanılması
8Ara sınav
9Yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi
10Yapıların ve yapı malzemelerinin yaşam döngülerinin incelenmesi, sürdürülebilir yapı malzemelerinin seçimi
11Yapıların ve yapı malzemelerinin yaşam döngülerinin incelenmesi, sürdürülebilir yapı malzemelerinin seçimi
12Yapıların ve yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin irdelenmesi, Çevre ürün bildirgeleri
13Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM)
14Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM)
15Final
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü3618
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1334444444434
ÖÇ2435443453545
ÖÇ3344554344434
ÖÇ4345544554534
ÖÇ5444544554545
ÖÇ6242432532112

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek